Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000038/2017

Předložené texty :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Rozpravy :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 17k
5. května 2017
O-000038/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000038/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Thomas Händel, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 Předmět: Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení
 Odpověď na plenárním zasedání 

Odborné kvalifikace se napříč Evropskou unií liší, což ztěžuje hodnocení znalostí a schopností pracovníků a učících se osob.

V roce 2008 přijaly Parlament a Rada doporučení o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení s cílem zlepšit transparentnost, srovnatelnost a převoditelnost kvalifikací v Evropě. Cílů evropského rámce kvalifikací nebylo odsud plně dosaženo. Komise proto v rámci své nové agendy dovedností navrhuje revidovat tento systém prostřednictvím nového doporučení Rady.

1. Jak navrhované doporučení usnadní rovné příležitosti ve společnosti založené na znalostech a lepší prostupnost mezi vzdělávacím systémem a systémem odborné přípravy? Jak napomůže tomu, aby nabídka dovedností na trhu práce odpovídala poptávce?

2. Proč by měl revidovaný evropský rámec kvalifikací fungovat lépe? Proč považuje Komise za nezbytné rámec revidovat, když je stávající rámec prováděn pouze částečně a členské státy tvrdí, že je třeba se zaměřit na tuto skutečnost?

3. Jak rámec přispívá k rychlému uznávání informálního a neformálního učení? Jak se očekává, že bude fungovat nový vztah mezi evropským systémem přenosu a akumulace kreditů (ECTS) a evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)?

4. Jak hodlá Komise podporovat soudržné provádění evropského rámce kvalifikací napříč členskými státy, jeho využívání všemi zainteresovanými stranami a jejich zapojení, jakož i zviditelnění rámce?

5. Jak Komise zajistí – používáním evropského rámce kvalifikací jako metarámce –, aby zvláštní rysy vnitrostátních vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy mohly být uznávány a chápány v jiných členských státech?

6. Rostoucí migrační toky do EU a z EU zdůrazňují potřebu lépe rozumět kvalifikacím získaným mimo EU a uznávat je s cílem podpořit začleňování migrantů a uprchlíků na trhy práce v EU. Jak hodlá Komise podporovat vytváření a uplatňování mechanismů umožňujících srovnávání a uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění