Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 17k
2017. május 23.
O-000043/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000043/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Tárgy: A Törvényszék a "STOP TTIP" európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét megtagadó 2014. szeptember 10-i bizottsági határozatról szóló ítélete

2014. november 10-én Michael Efler és mások bírósági eljárást kezdeményeztek a Bizottság ellen a Törvényszéken, kérve a „STOP TTIP” európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét megtagadó C (2014)6501 sz. bizottsági határozat megsemmisítését. Efler úr és mások ezt megelőzően 2014 júliusában kérelmezték a kezdeményezés nyilvántartásba vételét, és több mint 3,5 millió, ezt támogató aláírást gyűjtöttek össze.

A szóban forgó európai polgári kezdeményezés azt javasolta, hogy a Tanács vonja vissza a Bizottság tárgyalási mandátumát a TTIP-re vonatkozóan, és végső soron tartózkodjon a CETA megkötésétől. A Törvényszék határozatában elutasította a Bizottság azon álláspontját, hogy a TTIP megkötését célzó tárgyalások megnyitására vonatkozó felhatalmazásának visszavonásáról szóló döntés nem képezheti európai polgári kezdeményezés tárgyát.

1. tekintettel a folyamatban lévő, az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasítására vonatkozó döntésével kapcsolatos bírósági eljárásra, tett-e a Bizottság lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a panaszosok jogait ne hagyják figyelmen kívül, amennyiben a Törvényszék ítéletében nekik adna igazat?

2. Milyen intézkedést tesz a Bizottság annak biztosítása céljából, hogy a szóban forgó európai polgári kezdeményezést figyelembe vegyék a TTIP-vel és egyéb hasonló kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban?

3. Milyen következtetéseket von le a Bizottság a Törvényszék ítéletéből az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata vonatkozásában?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat