Menettely : 2017/2576(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000045/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Keskustelut :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 188kWORD 18k
31. toukokuuta 2017
O-000045/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000045/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti B- ja C-virustartuntaepidemiat
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vuonna 2015 31 EU/ETA-valtioissa todettiin lähes 30 000 uutta hiv-tartuntaa. Euroopassa arvioidaan 120 000 ihmisen sairastuneen monilääkeresistenttiin tuberkuloosiin. Virushepatiitti on yksi vakavimmista kansanterveydellisistä uhista koko maailmassa.

Näiden kolmen infektion torjuminen edellyttää siksi pitkän aikavälin pysyviä ohjelmia, joiden kohderyhmät menevät usein päällekkäin, ja ennaltaehkäisevien toimien yhdistämisellä voidaan saada aikaan synergiaetuja ja säästöjä. EU:n nykyinen hi-virusta/aidsia koskeva toimintasuunnitelma päättyi vuoden 2016 lopussa. Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen laatima tuberkuloosin torjuntaa Euroopan unionissa koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2008 ja se on saatettava nopeasti ajan tasalle. Hepatiitti-C:n torjumiseksi ei ole vielä olemassa kattavaa EU:n tason suunnitelmaa. Bratislavassa 4. lokakuuta 2016 pidetyssä EU:n terveysministerien epävirallisessa kokouksessa jäsenvaltiot sopivat tukevansa hi-virusta/aidsia, tuberkuloosia ja hepatiitti C:tä koskevan EU:n yhdennetyn toimintapoliittisen kehyksen laatimista ottaen huomioon kyseisten epidemioiden erityisluonteen EU:ssa ja sen naapurivaltioissa ja lujittivat siten näiden sairauksien vastaisia poliittisia toimenpiteitä. Komissio korosti Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamista koskevassa tiedonannossaan(1) sitoutumistaan hi-viruksen/aidsin ja tuberkuloosin hävittämiseen ja hepatiitti C:n esiintyvyyden vähentämiseen vuoteen 2030 mennessä. Tätä taustaa vasten kysyn seuraavaa:

– Millaisia konkreettisia toimia komissio suunnittelee toteuttaakseen edellä mainitussa komission tiedonannossa annetut sitoumukset, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteeseen 3 ”taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille”?

– Miten komissio aikoo vastata EU:n terveysministereiden Bratislavassa 4. lokakuuta 2016 tekemään sopimukseen, joka koskee tarvetta kehittää hiv/aidsia, tuberkuloosia ja hepatiitti C:tä koskeva toimintapoliittinen kehys?

– Miten komissio aikoo täydentää tuberkuloosin torjuntaan EU:n kehittyvissä maissa tarkoitettua, jäsenvaltioille tarjotun talousavun muodossa olevaa rahoitusta, jolla on tarkoitus osittain tukea tuberkuloosin hoidon erittäin suuria kustannuksia?

(1) COM(2016)0739.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus