Postup : 2017/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000046/2017

Předložené texty :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 18k
31. května 2017
O-000046/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000046/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Glyfosát
 Odpověď na plenárním zasedání 

Glysofát je v celosvětovém měřítku nejrozšířenějším herbicidem. Platnost povolení této látky, které bylo uděleno na základě nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, vyprší nejpozději dne 31. prosince 2017.

V rámci sporu probíhajícího v USA na základě žaloby podané osobami, které – údajně v důsledku expozice glyfosátu – trpí non-Hodgkinovým lymfomem(1), soud odtajnil interní dokumenty společnosti Monsanto. Monsanto je vlastníkem a výrobcem herbicidu Roundup®, jehož aktivní látkou je právě glyfosát.

Zveřejněná korespondence vrhá stín pochyb na věrohodnost některých výzkumů financovaných společností Monsanto, o něž se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické přípravky (ECHA) opíraly při posuzování bezpečnosti této látky. V této souvislosti má prvořadý význam to, aby byly vědecké práce a shromážděná data, z nichž tyto práce vycházejí, transparentní a veřejně dostupné.

1. Vezmeme-li v úvahu obavy veřejnosti, jaké kroky činí Komise pro to, aby rozhodnutí o prodloužení povolení glysofátu bylo založeno na věrohodném a nezávislém vědeckém výzkumu? Bude Komise prošetřovat, zda se žadatel nedopustil nepatřičného ovlivňování povolovacího postupu?

2. Jaká konkrétní opatření Komise zvažuje v souvislosti s hodnocením nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení (ES) č. 178/2002 o obecných zásadách a požadavcích potravinového práva, jež probíhají v rámci REFIT, a to zejména pokud jde o transparentnost a úlohu veřejně dostupných recenzovaných vědeckých publikací při hodnocení aktivních látek?

3. Jak hodlají Komise a EFSA zajistit dodržování požadavků na zveřejňování vědeckých poznatků, které jsou stanoveny v článku 63 nařízení o přípravcích na ochranu rostlin, a to v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, zejména s rozhodnutími ve věcech C-673/13 a C-442/14?

4. Jaké kroky činí Komise, pokud jde o financování výzkumu a inovací, jež povedou k nalezení alternativních metod ochrany rostlin, které budou udržitelné a současně nákladově efektivní(2)?

(1) Referenční údaj řízení: 3:16-md-02741-VC.
(2) Viz požadavek Parlamentu vyjádřený v odstavci 11 usnesení ze dne 13. dubna 2016 o návrhu prováděcího nařízení Komise, o obnovení schválení účinné látky glyfosát (přijaté texty, P8_TA(2016)0119).

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění