Procedūra : 2017/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000046/2017

Pateikti tekstai :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Debatai :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 19k
2017 m. gegužės 31 d.
O-000046/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000046/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Glifosatas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Glifosatas yra plačiausiai pasaulyje naudojamas herbicidas. Remiantis Augalų apsaugos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, glifosatui suteiktas pavirtinimas nustos galioti vėliausiai 2017 m. gruodžio 31 d.

JAV vykstant bylinėjimuisi (ieškovai tvirtina, kad dėl glifosato poveikio jiems išsivystė ne Hodžkino limfoma(1)), teismas paskelbė bendrovės „Monsanto“ vidaus dokumentus. Bendrovė „Monsanto“ yra produkto „Roundup®“, kurio veiklioji medžiaga yra glifosatas, savininkė ir gamintoja.

Paskelbus korespondenciją kilo abejonių dėl kai kurių bendrovės „Monsanto“ finansuotų tyrimų patikimumo, o šiais tyrimais, kaip įrodymais, be kitų dalykų naudojosi Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) atlikdamos glifosato saugos vertinimą. Taigi nepaprastai svarbu užtikrinti mokslinių tyrimų ir kitų neapdorotų duomenų, kuriais grindžiami tyrimai, skaidrumą ir viešą prieigą prie jų.

1. Atsižvelgiant į visuomenės susirūpinimą, kokių veiksmų imasi Komisija, siekdama užtikrinti, kad sprendimas dėl glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo būtų pagrįstas patikimomis ir nepriklausomomis mokslinėmis išvadomis? Ar Komisija ketina tirti įtariamą nederamą pareiškėjo poveikį?

2. Atsižvelgdama į vykdomą Augalų apsaugos reglamento ir Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento (EB) Nr. 178/2002 vertinimą pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą, kokių konkrečių priemonių galvoja imtis Komisija, kalbant apie skaidrumą ir viešai skelbiamų ir recenzuojamų mokslinių tyrimų vaidmenį, kai atliekamas veikliųjų medžiagų vertinimas?

3. Kaip Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba užtikrins Augalų apsaugos reglamento 63 straipsnio reikalavimų dėl mokslinių duomenų atskleidimo laikymąsi atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, visų pirma sprendimus bylose C-673/13 ir C-442/14?

4. Kokių priemonių imasi Taryba siekiant finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusius su alternatyviais tvariais ir ekonomiškai efektyviais sprendimais augalų apsaugos srityje(2)?

(1) Byla 3:16-md-02741-VC.
(2) Atsižvelgiant į Parlamento prašymą, pateiktą jo 2016 m. balandžio 13 d. rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo, 11 dalyje (priimti tekstai, P8_TA(2016)0119).

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas