Procedūra : 2017/2695(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000046/2017

Iesniegtie teksti :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Debates :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 17k
2017. gada 31. maijs
O-000046/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000046/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Glifosāts
 Atbilde plenārsēdē 

Glifosāts ir pasaulē visplašāk lietotais herbicīds. Glifosāta apstiprinājums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (Augu aizsardzības līdzekļu regula) beigsies ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī.

Saistībā ar tiesvedību ASV, kuras ierosinātāji sūdzas, ka glifosāta iedarbības rezultātā viņi ir saslimuši ar nehodžkina limfomu(1), tiesa atvēra Monsanto iekšējos dokumentus. Monsanto ir Roundup®, kura aktīvā viela ir glifosāts, īpašnieks un ražotājs.

Publiskotā korespondence viesa šaubas par atsevišķu Monsanto sponsorēto pētījumu uzticamību, kurus novērtējumā par glifosāta drošumu cita starpā izmantoja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA). Šajā ziņā ārkārtīgi būtiska ir zinātnisko pētījumu, kā arī šo pētījumu pamatā esošo jēldatu, pārredzamība un pieejamība sabiedrībai.

1. Ņemot vērā sabiedrības bažas, kādus pasākumus Komisija veic, lai lēmums par glifosāta apstiprinājuma atjaunināšanu tiktu balstīts uz ticamiem un neatkarīgiem zinātniskiem konstatējumiem? Vai Komisija izmeklēs apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēja iespējamo neatbilstīgo rīcību, lai ietekmētu lēmumu par apstiprinājumu?

2. Kādus specifiskus pasākumus pašlaik notiekošās Augu aizsardzības līdzekļu regulas un Pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgo principu un prasību regulas (EK) Nr. 178/2002 REFIT novērtēšanas kontekstā Komisija apsver saistībā ar pārredzamību un zinātniski recenzētu, publiski pieejamu pētījumu lomu aktīvo vielu novērtēšanā?

3. Kā Komisija un EFSA nodrošina, lai tiktu ievērotas Augu aizsardzības līdzekļu regulas 63. panta prasības par zinātnisko pierādījumu publiskošanu saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, jo īpaši spriedumiem lietās C-673/13 un C-442/14?

4. Kādus pasākumus Komisija veic, lai finansētu pētniecību un inovāciju saistībā ar alternatīviem ilgtspējīgiem un rentabliem augu aizsardzības risinājumiem(2)?

(1) Lieta 3:16-md-02741-VC.
(2) Saskaņā ar Parlamenta prasību 11. punktā 2016. gada 13. aprīļa rezolūcijā par Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko atjauno darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0119).

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums