Procedură : 2017/2695(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000046/2017

Texte depuse :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 17k
31 mai 2017
O-000046/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000046/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Glifosatul
 Răspuns în plen 

Glifosatul este erbicidul cel mai utilizat din lume. Aprobarea glifosatului în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare va expira cel târziu la 31 decembrie 2017.

În contextul litigiului inițiat în SUA de reclamanți care susțin că au dezvoltat limfomul non-Hodgkin în urma expunerii la glifosat(1), tribunalul a divulgat documente interne ale Monsanto. Monsanto este proprietarul și producătorul Roundup®, a cărui substanță activă este glifosatul.

Corespondența publicată a aruncat umbre de îndoială asupra credibilității anumitor studii sponsorizate de Monsanto, care s-au numărat printre elementele de probă utilizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) în evaluările lor privind siguranța glifosatului. În acest sens, transparența și disponibilitatea publică a studiilor științifice, precum și a datelor primare pe care se bazează aceste studii, sunt de cea mai mare importanță.

1. Având în vedere preocupările publicului, ce măsuri ia Comisia pentru a se asigura că decizia privind reînnoirea aprobării glifosatului se bazează descoperiri științifice credibile și independente? Va investiga Comisia presupusa influență necuvenită a solicitantului?

2. Ce măsuri concrete are în vedere Comisia, în contextul actualelor evaluări REFIT ale Regulamentului privind produsele fitosanitare și ale Regulamentului (CE) nr. 178/2002 privind legislația generală în domeniul alimentar, în ceea ce privește transparența și rolul studiilor științifice evaluate inter pares, disponibile publicului, în evaluarea substanțelor active?

3. Cum se asigură Comisia și EFSA că cerințele articolului 63 din Regulamentul privind produsele fitosanitare cu privire la dezvăluirea dovezilor științifice sunt respectate în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special cu hotărârile în cauzele C-673/13 și C-442/14?

4. Ce măsuri ia Comisia pentru a finanța cercetarea și inovarea pentru a găsi soluții alternative durabile și rentabile pentru protecția plantelor(2)?

(1) Cauza 3:16-md-02741-VC.
(2) În urma solicitării Parlamentului de la punctul 11 din Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat (Texte adoptate, P8_TA(2016)0119).

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică