Menetlus : 2017/2732(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000047/2017

Esitatud tekstid :

O-000047/2017 (B8-0319/2017)

Arutelud :

PV 15/06/2017 - 3
CRE 15/06/2017 - 3

Hääletused :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 93kWORD 19k
1. juuni 2017
O-000047/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000047/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, fraktsiooni S&D nimel
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, fraktsiooni PPE nimel

 Teema: ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine
 Vastus täiskogul 

Komisjon toonitas oma praeguse ametiaja algul vajadust säilitada ja tõhustada ELi siseturu tugevat ja tulemuslikku tööstuslikku baasi ning viia tööstuse osakaal ELi SKPs (praegu 16%) aastaks 2020 taas 20%-ni. Sellest lähtuvalt on komisjon pühendunud tööstuse murede lahendamisele ja tööstuse konkurentsivõime küsimuse arvessevõtmisele kõigis oma peamistes poliitikaalgatustes. Seetõttu on eri poliitilistel ja institutsioonilistel tasanditel juhitud tähelepanu vajadusele selge ELi strateegia järele, mis toetaks tööstuse ajakohastamist ja ümberkorraldamist.

Eelnimetatust lähtuvalt:

1. Kas komisjon võiks selgitada, milliseid konkreetseid tulemusi on andnud tööstuse konkurentsivõime küsimuse integreerimine ELi poliitikasse?

2. Kuidas reageerib komisjon ühelt poolt tööstuse osakaalu langusele majanduses tervikuna ja teisest küljest Euroopa ees seisvatele väljakutsetele? Mida võtab ta ette seoses Euroopa tööstuse ülemaailmset konkurentsivõimet mõjutavate teguritega?

3. Kuidas reageerib komisjon üleskutsetele hinnata tööstuspoliitika ELi strateegilistesse algatustesse integreerimise mõju ning esitada terviklik ELi tööstuspoliitika strateegia ja vastav tegevuskava? Kas komisjon lisab mõne sellekohase algatuse oma 2018. aasta tööprogrammi?

4. Milliseid muudatusi võiks tööstuspoliitika osas ELi institutsioonide juhtimises veel ette võtta, et tagada senisest palju kooskõlastatum strateegiline käsitlus ja konkurentsitemaatika tulemuslik integreerimine kõigisse poliitikavaldkondadesse?

5. Eesmärki suurendada aastaks 2020 tööstuse osakaalu 20%-ni ELi SKPst on pikaajalisi majandusarenguid arvestades kindlasti väga raske täita. Kas komisjon seepärast tööstuspoliitika järgmisesse kümnendisse juhtimiseks kaalub nimetatud eesmärgi kohandamist ning selle täiendamist 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika eesmärkidega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave