Procedure : 2017/2725(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000049/2017

Indgivne tekster :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 104kWORD 17k
6. juni 2017
O-000049/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000049/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Martina Werner, for S&D-Gruppen
Dario Tamburrano, for EFDD-Gruppen
Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen
Neoklis Sylikiotis, for GUE/NGL-Gruppen

 Om: Kompensation for energirelaterede produkter, der er mærket forkert
 Besvarelse på plenarmøde 

Under de nylige forhandlinger om forordningen om energieffektivitetsmærkning forsøgte Parlamentets forhandlingsteam at få indføjet specifikke bestemmelser omhandlende spørgsmålet om forbrugere, der køber energirelaterede produkter, hvis reelle energi- og miljøresultater er ringere end dem, der fremgår af energimærkningen. Parlamentets holdning tog højde for, at den ukorrekte energiklasse muligvis ikke altid opdages inden for den toårsgrænse, der er fastsat i direktiv 99/44/EF, og at skaden for forbrugeren også kan omfatte den ekstra energi, produktet forbruger. Af disse grunde fandt Parlamentet det passende at medtage en bestemmelse, der pålægger leverandører at yde kompensation til forbrugerne i tilfælde af en sådan manglende overensstemmelse, og foreslog, at man evt. kunne gøre brug af følgende afhjælpende foranstaltninger:

– at få et produkt bragt i overensstemmelse med energimærkningen ved gratis udskiftning med et tilsvarende produkt, som svarer til den energiklasse, der er angivet på det oprindelige, ikke-overensstemmende produkt, og

– at yde kompensation for den ekstra energi, der er brugt i det tidsrum, der er gået siden købet. Denne kompensation bør være baseret på forskellen mellem det gennemsnitlige forbrug i den energiklasse, der er angivet på etiketten, og produktets faktiske energiklasse.

Ikke desto mindre viste det sig umuligt at opnå enighed med medlemsstaterne, og der er ingen henvisning til spørgsmålet i den endelige lovtekst, som institutionerne har indgået foreløbig aftale om. Kommissionen har dog afgivet følgende erklæring om spørgsmålet, vedhæftet som bilag til aftalen:

"I lyset af dens igangværende bestræbelser for at sikre en bedre håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning vedrørende produkter bør Kommissionen undersøge, om forbrugerne i tilfælde af manglende overensstemmelse med den energiklasse, der er angivet på etiketten – til dækning af økonomiske tab, de påføres på grund af produkter, der er fejlagtigt mærkede, eller som har lavere energi- og miljøpræstationer end det, der er angivet på etiketten – vil kunne ydes økonomisk kompensation."

På baggrund af ovenstående:

– Kan Kommissionen redegøre nærmere for, hvilke konkrete foranstaltninger den agter at træffe, inklusive en tidsplan for disse foranstaltninger, for at leve op til sit tilsagn?

– Hvornår er denne undersøgelse færdig, og mener Kommissionen, at den eksisterende lovramme er tilstrækkelig?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse