Eljárás : 2017/2725(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000049/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Viták :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 192kWORD 17k
2017. június 6.
O-000049/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000049/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Martina Werner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében
Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében
 Válasz a plenáris ülésen 

Az energiahatékonysági címkézésről szóló rendelettel foglalkozó közelmúltbeli tárgyalások során a Parlament tárgyalócsoportja arra törekedett, hogy a rendeletbe külön rendelkezéseket foglaljanak bele az olyan energiafogyasztást befolyásoló termékeket vásároló fogyasztók problémájának kezelése céljából, amely termékek valós energetikai és környezeti teljesítménye elmarad az energiacímkén feltüntetettől. A Parlament álláspontja figyelembe vette, hogy nem minden esetben derül ki a hibás energiahatékonysági osztály a 99/44/EK irányelvben megállapított kétéves határidőn belül, és hogy a fogyasztónak okozott kárba beletartozhat a termék által elfogyasztott többletenergia is. Emiatt a Parlament helyénvalónak véli a fogyasztók kompenzációját előíró rendelkezés belefoglalását a termék meg nem felelősége esetén, és javasolta, hogy az alábbi jogorvoslati lehetőségek kerüljenek szóba:

– a megfelelés biztosítása az eredeti, meg nem felelő terméken feltüntetett energiaosztálynak megfelelő termékkel való díjmentes csere révén, valamint

– kompenzáció nyújtása a vásárlás óta eltelt időszakban felhasznált többletenergiáért. E kompenzációnak a címkén feltüntetett energiaosztály átlagos fogyasztása és a termék valós energiaosztálya közötti különbségen kell alapulnia.

A tagállamokkal azonban nem jött létre megegyezés, és utalás sem került be a jogszabály végleges szövegébe, amelyben az intézmények ideiglenesen megállapodtak. A Bizottság azonban a kérdésre vonatkozóan a megállapodáshoz kapcsolt alábbi nyilatkozatot tette:

„Tekintettel azon folyamatos törekvésére, hogy megerősítse a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtását, a Bizottságnak – a fogyasztók tévesen jelölt vagy a megjelöltnél rosszabb energetikai és környezeti teljesítményt nyújtó termékek miatti potenciális pénzügyi veszteségének csökkentése érdekében – meg kell vizsgálnia a címkén megjelölt energiahatékonysági osztálynak való meg nem felelés esetében a fogyasztók számára nyújtható kompenzáció kérdését.”

Az előzőek fényében:

– Ki tudná-e fejteni a Bizottság, hogy a kötelezettségvállalásának való megfelelés érdekében pontosan milyen lépéseket kíván tenni, beleértve e lépések ütemtervét?

– Mikor zárul le a vizsgálat, és úgy véli-e a Bizottság, hogy a hatályos jogszabályi keret megfelelő?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat