Procedūra : 2017/2725(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000049/2017

Pateikti tekstai :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Debatai :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 190kWORD 16k
2017 m. birželio 6 d.
O-000049/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000049/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Martina Werner, S&D frakcijos vardu
Dario Tamburrano, EFDD frakcijos vardu
Michèle Rivasi, Verts/ALE frakcijos vardu
Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL frakcijos vardu

 Tema: Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Per neseniai vykusias derybas dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento Parlamento derybų komanda siekė, kad būtų įtrauktos specialios nuostatos, siekiant spręsti problemą, kai vartotojas įsigyja energiją vartojantį gaminį, kurio tikrasis energijos vartojimo ir aplinkosaugos efektyvumas yra mažesnis, nei nurodyta energijos vartojimo efektyvumo ženklinime. Parlamentas laikėsi savo pozicijos atsižvelgdamas į faktą, kad apie tai, jog nurodyta neteisinga energijos vartojimo efektyvumo klasė, ne visada sužinoma per Direktyva 99/44/EB nustatytą dvejų metų terminą, ir kad vartotojo patiriami nuostoliai taip pat gali apimti pernelyg didelį gaminio suvartotą energijos kiekį. Dėl to Parlamentas laikėsi nuomonės, kad derėtų įtraukti nuostatą, pagal kurią būtų reikalaujama, kad tiekėjai suteiktų kompensacijas vartotojams neatitikties atvejais, ir pasiūlė numatyti tokias nuostolių atlyginimo priemones:

– užtikrinti gaminio atitiktį, t. y. nemokamai pakeisti jį lygiaverčiu gaminiu, atitinkančiu ant pirminio nuostatų neatitinkančio gaminio nurodytą energijos vartojimo efektyvumo klasę, ir

– suteikti kompensaciją už papildomą energijos kiekį, suvartotą per laikotarpį nuo gaminio įsigijimo dienos. Kompensacija turėtų būti apskaičiuojama remiantis skirtumu tarp ženklinime nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės ir tikrosios gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasės vidutiniškai suvartojamo energijos kiekio.

Tačiau pasirodė, kad neįmanoma pasiekti susitarimo su valstybėmis narėmis, ir į galutinį teisės akto tekstą, dėl kurio institucijos preliminariai susitarė, nuostata nebuvo įtraukta. Vis dėlto Komisija šiuo klausimu pateikė prie susitarimo pridėtą pareiškimą:

„Atsižvelgdama į savo nuolatines pastangas geriau užtikrinti Sąjungos teisės aktų, kuriais derinami gaminiams keliami reikalavimai, taikymą, Komisija turėtų išnagrinėti, ar svarstyti kompensacijos, mokėtinos gaminių naudotojams, jei gaminiai neatitinka etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės, klausimą, kad gaminių naudotojams būtų atlygintas galimas finansinis nuostolis, padarytas jiems dėl neteisingo gaminių ženklinimo etiketėmis arba dėl prastesnių, nei nurodyta, energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos rodiklių.“

Atsižvelgiant į tai:

– ar Komisija galėtų išsamiau paaiškinti, kokių konkrečiai veiksmų ji ketina imtis, kad įvykdytų savo pažadą, be kita ko, nurodyti tokių veiksmų tvarkaraštį,?

– kada numatoma užbaigti paminėtą klausimo nagrinėjimą ir ar Komisija mano, kad dabartinė teisinė sistema yra pakankama?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas