Procedūra : 2017/2725(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000049/2017

Iesniegtie teksti :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Debates :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 16k
2017. gada 6. jūnijs
O-000049/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000049/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Martina Werner, S&D grupas vārdā
Dario Tamburrano, EFDD grupas vārdā
Michèle Rivasi, Verts/ALE grupas vārdā
Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL grupas vārdā

 Temats: Kompensācija par nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem
 Atbilde plenārsēdē 

Nesen notikušajās sarunās par energoefektivitātes marķējuma regulējumu Parlamenta sarunu grupa aicināja paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz patērētājiem, kas iegādājas energopatēriņu ietekmējošus ražojumus, kuru reālie enerģijas un vides rādītāji ir zemāki nekā energomarķējumā norādītie. Parlamenta nostājā ir ņemts vērā tas, ka nepareizu energoefektivitātes klasi ne vienmēr var atklāt divu gadu termiņā, kas noteikts Direktīvā 99/44/EK, un ka patērētājam nodarītais kaitējums varētu arī ietvert ražojuma patērēto papildu enerģiju. Minēto iemeslu dēļ Parlaments uzskatīja, ka ir lietderīgi iekļaut noteikumu, kas prasa piegādātājiem nodrošināt patērētājiem kompensāciju šādas neatbilstības gadījumos, un ierosināja, ka varētu paredzēt šādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus:

– panākt ražojuma atbilstību, bez maksas aizstājot to ar līdzvērtīgu ražojumu, kas atbilst uz sākotnējā neatbilstīgā ražojuma norādītajai energoefektivitātes klasei, un

– nodrošināt kompensāciju par papildu enerģiju, kas izmantota laikposmā kopš ražojuma iegādes. Šo kompensāciju aprēķina, pamatojoties uz starpību starp marķējumā norādītās energoefektivitātes klases vidējo patēriņu un ražojuma patieso energoefektivitātes klasi.

Tomēr nebija iespējams panākt vienošanos ar dalībvalstīm, un galīgajā tiesību akta tekstā, par kuru provizoriski vienojās iestādes, nav izdarīta neviena atsauce. Tomēr Komisija šā jautājuma sakarā nāca klajā ar šādu paziņojumu, kas pievienots vienošanās tekstam:

“Ņemot vērā nemitīgos centienus īstenot Savienības saskaņošanas tiesību aktus par produktiem, Komisijai – lai novērstu potenciālus finansiālus zaudējumus patērētājiem, ja ražojumi ir nepareizi marķēti vai to marķējumā nepareizi norādīts energopatēriņš un ekoloģiskie raksturlielumi – būtu jāizmeklē, vai patērētājiem pienākas kompensācija, ja marķējumā norādītais energopatēriņš vai energoefektivitātes klase ir nepareiza.”

Ņemot vērā iepriekš minēto:

– Vai Komisija varētu sniegt papildu informāciju par konkrētiem pasākumiem, ko tā plāno veikt, tostarp šādu pasākumu grafiku, lai izpildītu savas saistības?

– Kad šī izmeklēšana tiks pabeigta un vai Komisija uzskata, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums