Postopek : 2017/2725(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000049/2017

Predložena besedila :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Razprave :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 188kWORD 17k
6. junij 2017
O-000049/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000049/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Martina Werner, v imenu skupine S&D
Dario Tamburrano, v imenu skupine EFDD
Michèle Rivasi, v imenu skupine Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL

 Zadeva: Nadomestilo škode za nepravilno označene izdelke, povezane z energijo
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Med nedavnimi pogajanji o uredbi o označevanju energijske učinkovitosti je pogajalska skupina Parlamenta želela vključiti posebne določbe za potrošnike, ki kupijo izdelke, povezane z energijo, katerih energijska in okoljska učinkovitost je slabša od tiste, navedene na energijski nalepki. Parlament je v svojem stališču upošteval, da nepravilnega energijskega razreda ni mogoče vedno odkriti v dvoletnem roku, ki je določen v Direktivi 99/44/ES, in da škoda za potrošnika lahko obsega tudi energijo, ki jo je izdelek prekomerno porabil. Po mnenju Parlamenta bi bilo zato treba vključiti določbo, da morajo dobavitelji v primeru takšne neskladnosti potrošnikom nadomestiti škodo, predlagal pa je tudi, da bi bilo treba razmisliti o naslednjih ukrepih:

– uskladitev izdelka, tako da se ga brezplačno zamenja z enakovrednim izdelkom, ki ustreza energijskemu razredu, ki je naveden na prvotnem, neskladnem izdelku, in

– nadomestitev škode za dodatno porabo energije za obdobje od nakupa izdelka. Nadomestilo bi moralo temeljiti na razliki med povprečno porabo za energijski razred, označen na nalepki, in dejanskim energijskim razredom izdelka.

Kljub temu ni bilo mogoče doseči dogovora z državami članicami, prav tako tudi ni ustrezne omembe v končnem zakonodajnem besedilu, o katerem je bil dosežen začasni dogovor med institucijami. Vendar pa je Komisija o zadevi dala naslednjo izjavo, ki je priložena sporazumu:

„Glede na trenutna prizadevanja za okrepitev izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije za izdelke bi morala Komisija za obravnavanje morebitnih finančnih izgub, ki jih utrpijo potrošniki zaradi nepravilno označenih izdelkov ali slabše energijske in okoljske učinkovitosti od označene, preučiti, ali bi bilo mogoče uvesti nadomestilo za potrošnike v primeru neskladnosti z energijskim razredom, navedenim na energijski nalepki.“

Ob upoštevanju navedenega sprašujemo:

– Ali bi lahko Komisija podrobneje razložila, katere konkretne ukrepe namerava sprejeti, vključno s časovnim načrtom, da bi uresničila svojo zavezo?

– Kdaj bo ta preiskava zaključena in ali Komisija meni, da obstoječi zakonodajni okvir zadostuje?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo