Parlamentarna pitanja
PDF 189kWORD 18k
15. lipnja 2017.
O-000056/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000056/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, u ime Kluba Verts/ALE

 Predmet: Sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva

Aktivno i dobro razvijeno civilno društvo preduvjet je za zdravu demokraciju. Ono je ključni dio sustava provjera i ravnoteže. Cilj je EU-a unaprijediti civilno društvo u EU-u i izvan njega. Važnost civilnog društva istaknuta je u zasebnom članku Ugovorâ o održavanju redovitog dijaloga između institucija EU-a i civilnog društva. Osim toga, podrška civilnom društvu i braniteljima ljudskih prava prioritet je vanjske politike EU-a i znatna sredstva dodjeljuju se za potporu civilnom društvu.

Međutim, prostor za djelovanje civilnog društva sužava se i unutar EU-a, s obzirom na to da neke vlade otežavaju djelovanje nevladinim organizacijama, posebno onima koje zauzimaju kritički stav naspram vlada. Mjere poput proračunskih rezova, zakonodavstva usmjerenog protiv organizacija koje se financiraju sredstvima iz inozemstva, stroža pravila za registraciju nevladinih organizacija i ograničenja u pogledu slobode okupljanja i slobode izražavanja dovele su do sužavanja prostora za djelovanje civilnog društva u nekim državama članicama. Time se podrivaju demokracija, vladavina prava i temeljna prava u EU-u kao cjelini. Budući da su države članice ključne sastavnice u strukturi odlučivanja u EU-u, bitno je, kako bi EU kao cjelina bio dosljedan vlastitim normama, da se one u potpunosti pridržavaju normi EU-a u pogledu demokracije, vladavine prave i temeljnih prava.

Sloboda izražavanja i informiranja te sloboda okupljanja i udruživanja, sadržane u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, nalaze se pod pritiskom u nekim dijelovima Europske unije.

1. Je li Komisija svjesna da se prostor za djelovanje civilnog društva u državama članicama sužava?

2. Slaže li se s time da to utječe na demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava Europske unije kao cjeline?

3. Slaže li se da su koherentnost i konzistentnost unutarnje i vanjske politike u ovom području ključne za vjerodostojnost Europske unije?

4. Koje inicijative namjerava pokrenuti kako bi se riješila ta situacija? Namjerava li povećati izravnu financijsku potporu nevladinim organizacijama u EU-u?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena