Procedură : 2017/2739(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000057/2017

Texte depuse :

O-000057/2017 (B8-0323/2017)

Dezbateri :

PV 05/07/2017 - 20
CRE 05/07/2017 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 18k
22 iunie 2017
O-000057/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000057/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin, în numele Comisia pentru comerț internațional

 Subiect: Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE-Singapore
 Răspuns în plen 

Negocierile pentru acordul de liber schimb între UE și Singapore au fost lansate în martie 2010. UE și Singapore au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb cuprinzător în octombrie 2014. La 4 martie 2015, Comisia a decis să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) un aviz privind competența UE de a semna și ratifica Acordul de liber schimb cu Singapore. Prin includerea a aproape tuturor dispozițiilor din ALS UE-Singapore în domeniul de competență exclusivă a Uniunii, hotărârea Curții (din 16 mai 2017) asigură claritate. Această hotărâre deschide calea unor noi posibilități și opțiuni politice ce trebuie decise, ținând seama de necesitatea obținerii unor rezultate concrete ale negocierilor într-un termen rezonabil.

1. În opinia Comisiei, care este impactul Avizului CJUE privind repartizarea competențelor între Uniunea Europeană și statele sale membre în ceea ce privește încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (Avizul 2/15) asupra viitoarelor mandate de negociere a acordurilor comerciale și asupra procedurilor de ratificare a acestora?

2. Cum se asigură Comisia că viitoarele mandate de negociere fac o distincție clară între competențele exclusive ale UE și cele partajate?

3. Cum se asigură Comisia că procedurile de ratificare a viitoarelor acorduri comerciale reflectă distribuția competențelor, astfel cum aceasta rezultă din avizul CJUE?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică