Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 17k
26 iunie 2017
O-000059/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000059/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Subiect: Returnarea unor cetățeni turci de către autoritățile elene

La 6 iunie 2017, Federația Internațională pentru Drepturile Omului (FIDH) a emis o declarație în care denunța returnarea unor cetățeni turci de către autoritățile elene. Conform informațiilor pe care FIDH le are la dispoziție, un grup de cetățeni turci care doreau să solicite protecție internațională în Grecia pentru a scăpa de persecutare în Turcia a fost predat la 2 iunie 2017 la Evros de poliția elenă unei unități de bărbați înarmați și mascați pentru a fi trimiși înapoi în Turcia.

Principalul element al statutului de azilant și refugiat este protecția împotriva returnării într-o țară în care persoana respectivă are motive pentru a se teme de persecutare. Această protecție ia formă oficială în principiul nereturnării, definit la articolul 33 alineatul (1) din Convenția din 1951 privind statutul refugiaților (sau Convenția de la Geneva) după cum urmează: „Niciun stat contractant nu va expulza sau returna în niciun fel un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viața sau libertatea sa ar fi amenințate pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinii politice.” Această dimensiune apare și în Directiva 2013/32/UE din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale. Grecia este parte la Convenția de la Geneva și este obligată să respecte directiva menționată anterior.

Prin urmare, se pun o serie de întrebări:

– Intenționează Comisia să contacteze autoritățile elene cu privire la această chestiune?

– Dacă se dovedește că este adevărat, cum intenționează Comisia să procedeze?

– Poate Comisia să garanteze respectarea deplină a principiului nereturnării astfel cum este definit în Convenția de la Geneva?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică