Förfarande : 2017/2875(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000060/2017

Ingivna texter :

O-000060/2017 (B8-0601/2017)

Debatter :

PV 04/10/2017 - 20
CRE 04/10/2017 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 184kWORD 18k
27 juni 2017
O-000060/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000060/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni, för PPE-gruppen

 Angående: Säkerheten på Europas vägar
 Svar i kammaren 

Antalet säkerhetsincidenter som europeiska lastbilsförare är inblandade i när de utför sitt arbete på Europas vägar ökar.

Lastbilsförare konfronteras med helt nya situationer när de ska se till att deras last når sin bestämmelseort utan problem. Förarna har rapporterat att situationen nära gränsövergångar och hamnar är särskilt problematisk. Både förarna och deras last är måltavlor för brottslig verksamhet och särskilt utsatta för rån, överfall och lastbilskapning.

Nyligen rapporterades att en avstängning av en väg nära Calais orsakat en olycka som ledde till att en polsk transportbilsförare omkom, vilket medför krav på ökade säkerhetsåtgärder.

Tänker kommissionen undersöka denna situation ytterligare? Vilka åtgärder kan eventuellt vidtas på EU-nivå för att säkerställa säkerheten för lastbilsförare och den inre marknadens integritet? Kommer man att diskutera frågan om ”säkra parkeringsområden” runtom i Europa?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande