Postup : 2017/2843(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000061/2017

Předložené texty :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 191kWORD 16k
6. července 2017
O-000061/2017
Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000061/2017
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, za skupinu EFDD

 Předmět: Závažná interpelace - zrušení UNRWA
 Odpověď na plenárním zasedání 

Agentura OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA) je jedinečnou agenturou OSN. Zaměstnává 30 000 lidí, z nichž jsou téměř všichni místní zaměstnanci, a počet mezinárodních zaměstnanců je prakticky zanedbatelný. Zdá se, že dohled nad jejím účetnictvím a činností není dostatečný, neboť její vnitřní správa se nápadně liší od správy ostatních agentur OSN. EU přesto této agentuře poskytuje značnou finanční i jinou podporu. To je znepokojivé, neboť se UNRWA nedistancovala od některých teroristických činů. Kromě toho se objevily zprávy, podle nichž se někteří zaměstnanci agentury UNRWA včetně těch, kdo pracují jako učitelé, aktivně podílí na podněcování k teroristickým činům.

1. Jak vysoké finanční prostředky EU poskytla agentuře UNRWA od roku 1998 (uveďte laskavě s rozdělením podle roků)? Vzhledem k tomu, že se objevila řada zpráv ukazujících na vysokou mírou korupce a nemorální utrácení u osob zapojených do činnosti agentury UNRWA, je Komise alespoň v nejmenším znepokojena, pokud jde o řádné využití těchto prostředků?

2. Je si Komise vědoma toho, že budovy agentury UNRWA byly využívány jako útočiště teroristů a ke skladování zbraní, jako jsou pistole a rakety?

3. Podpořila by Komise spojení agentury UNRWA s hlavním orgánem OSN, který poskytuje podporu a pomoc uprchlíkům, tj. Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR), například tak, že by odmítla prodloužit mandát agentury UNRWA?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění