Procedure : 2017/2843(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000061/2017

Ingediende teksten :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Debatten :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 92kWORD 16k
6 juli 2017
O-000061/2017
Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000061/2017
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie

 Betreft: Uitgebreide interpellatie - Ontmanteling van de UNRWA
 Antwoord plenaire 

De Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) is een uniek VN-agentschap. Er werken 30 000 mensen voor de UNRWA, waarvan de overgrote meerderheid plaatselijk aangeworven is (en het aantal internationale medewerkers is derhalve verwaarloosbaar). Er is naar verluidt sprake van een gebrek aan toezicht op de rekeningen en de activiteiten van de UNRWA, aangezien de interne werking sterk verschilt van die van andere VN-agentschappen. Desalniettemin geeft de EU heel veel financiële en andere hulp aan de UNRWA. Dit is zorgwekkend, aangezien de UNRWA verzuimd heeft zich van bepaalde terroristische daden te distantiëren. Daarnaast zijn er berichten dat sommige medewerkers van de UNRWA, waaronder zelfs leraren, actief bij het aanzetten tot terroristische daden betrokken zijn geweest.

1. Hoeveel financiering heeft de EU sinds 1998 aan de UNRWA gegeven(gelieve per jaar uit te splitsen)? Maakt de Commissie zich zorgen over het passende gebruik van de Europese steun, gezien het feit dat er meerdere meldingen voorliggen van een hoog niveau van corruptie en oneigenlijk gebruik van die steunmiddelen door personen die bij de UNRWA betrokken zijn?

2. Weet de Commissie dat UNRWA-gebouwen gebruikt zijn voor het huisvesten van terroristen en het opslaan van wapens, zoals vuurwapens en raketten?

3. Zou de Commissie akkoord gaan met de fusie van de UNRWA en het belangrijkste orgaan van de VN dat steun en bijstand verleent aan vluchtelingen, d.w.z. het bureau van de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR), en dat bijvoorbeeld door te weigeren het mandaat van de UNRWA te verlengen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling