Procedura : 2017/2843(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000061/2017

Teksty złożone :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Debaty :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 16k
6 lipca 2017
O-000061/2017
Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty O-000061/2017
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - rozwiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

UNRWA jest jedyną w swoim rodzaju agencją ONZ. Zatrudnia ona 30 tysięcy osób, przy czym prawie wszystkie z nich to miejscowi, a liczba pracowników międzynarodowych jest bardzo niska. Wydaje się, że brak jest nadzoru nad rachunkowością i działaniami tej agencji, gdyż jej wewnętrzne struktury zarządzania uderzająco różnią się od struktur innych agencji ONZ. Mimo to UE udziela tej agencji ogromnego wsparcia finansowego i innego. Jest to powodem do zaniepokojenia, gdyż UNRWA nie zdystansowała się od pewnych aktów terroryzmu. Ponadto według doniesień niektórzy pracownicy UNRWA, nawet zatrudnieni jako nauczyciele, aktywnie podżegają do aktów terroryzmu.

1. Jak wysokie jest wsparcie finansowe udzielone UNRWA przez UE od 1998 r. (w rozbiciu na poszczególne lata)? Czy w związku z doniesieniami o dużej skali korupcji i rażąco niesprawiedliwym wydawaniu otrzymywanych środków z udziałem osób pracujących dla UNRWA Komisja choć w najmniejszym stopniu jest zaniepokojona, jeżeli chodzi o właściwe wykorzystanie tych funduszy?

2. Czy Komisja wie, że budynki UNRWA wykorzystywano jako schronienie dla terrorystów oraz do magazynowania broni, takiej jak karabiny i rakiety?

3. Czy Komisja poparłaby połączenie UNRWA z głównym organem ONZ udzielającym pomocy i wsparcia uchodźcom, tj. z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), na przykład nie zgadzając się na przedłużenie mandatu UNRWA?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna