Postup : 2017/2843(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000061/2017

Predkladané texty :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 193kWORD 16k
6. júla 2017
O-000061/2017
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000061/2017
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, v mene skupiny EFDD

 Vec: Väčšia interpelácia - Zrušenie UNRWA
 Odpoveď v pléne 

Agentúra Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) je jedinečnou organizáciou OSN. Zamestnáva 30 000 ľudí, z ktorých sú takmer všetci miestni obyvatelia, a počet medzinárodných zamestnancov je takmer zanedbateľný. Jej vnútorné riadenie sa značne líši od iných agentúr OSN a zdá sa, že nad jej účtovníctvom a činnosťami neexistuje dostatočný dohľad. EÚ však tejto agentúre poskytuje obrovskú finančnú a inú podporu. Je to znepokojujúce, keďže UNRWA sa nedištancovala od určitých teroristických činov. Okrem toho sa objavili správy s tvrdeniami, že niektorí zamestnanci UNRWA, dokonca aj tí, ktorí pracujú ako učitelia, sa aktívne zapájali do podnecovania k teroristickým činom.

1. Koľko finančných prostriedkov poskytla EÚ od roku 1998 agentúre UNRWA (uveďte výšku pomoci za každý rok)? Má Komisia obavy o riadne využívanie týchto finančných prostriedkov vzhľadom na početné správy hovoriace o vysokej úrovni korupcie a nesprávnom používaní finančných prostriedkov medzi osobami zapojenými do práce UNRWA?

2. Je si Komisia vedomá toho, že budovy UNRWA boli použité na ukrývanie teroristov a uchovávanie zbraní, ako sú pištole a rakety?

3. Podporila by Komisia zlúčenie UNRWA s hlavným orgánom OSN, ktorý utečencom poskytuje pomoc a podporu, t. j. s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), napríklad tým, že by odmietla obnoviť mandát UNRWA?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie