Förfarande : 2017/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000061/2017

Ingivna texter :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Debatter :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 92kWORD 16k
6 juli 2017
O-000061/2017
Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt O-000061/2017
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, för EFDD-gruppen

 Angående: Större interpellation - Avskaffande av UNRWA
 Svar i kammaren 

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) är ett unikt FN-organ. Organet har 30 000 anställda, av vilka nästan alla är lokalanställda, och antalet internationella anställda är praktiskt taget försumbart. Det verkar finnas en brist på tillsyn över dess räkenskaper och åtgärder, då dess interna styrning skiljer sig kraftigt från hur andra FN-organ styrs. Trots detta beviljar EU ett enormt ekonomiskt stöd och andra typer av stöd till detta organ. Detta är oroväckande, eftersom UNRWA inte har tagit avstånd från vissa terroristhandlingar. Dessutom har det funnits rapporter om att vissa av UNRWA:s anställda, även personer som arbetar som lärare, har varit aktivt engagerade i anstiftan till terroristhandlingar.

1. Hur stora medel har EU tillhandahållit till UNRWA sedan 1998 (per år)? Med tanke på att det har förekommit ett antal rapporter om korruption på hög nivå och oskäliga utgifter bland personer som arbetar med UNRWA, är kommissionen det minsta oroad över huruvida dessa medel används på lämpligt sätt?

2. Är kommissionen medveten om att UNRWA:s byggnader har använts för att hysa terrorister och lagra vapen, såsom gevär och raketer?

3. Skulle kommissionen stödja ett införlivande av UNRWA i FN:s huvudsakliga organ för tillhandahållande av stöd och bistånd till flyktingar, dvs. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), till exempel, genom att vägra förnya UNRWA:s mandat?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande