Procedure : 2017/2740(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000062/2017

Indgivne tekster :

O-000062/2017 (B8-0326/2017)

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 21
CRE 13/09/2017 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 19k
13. juli 2017
O-000062/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000062/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Petra Kammerevert, for Kultur- og Uddannelsesudvalget

 Om: Fremtiden for programmet Erasmus+
 Besvarelse på plenarmøde 

2017 markerer 30-året for igangsættelsen af det, der uden tvivl er et af EU's mest vellykkede og bredt anerkendte programmer — Erasmus. I løbet af de sidste 30 år har programmet gennemgået en markant forandring og har haft indvirkning på ca. 9 000 000 studerendes, lærlinges, frivilliges, læreres, medarbejderes, underviseres og ungdomsarbejderes privat- og arbejdsliv.

Bevillingerne til programmet blev forhøjet med 40 % under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (FFR), og der forventes en supplerende budgetforhøjelse for de resterende år frem til 2020. Det er dog stadig kun tilgængeligt for et meget begrænset antal europæiske borgere (som eksempel kan nævnes, at kun omkring 5 % af de unge i EU har nydt godt af programmet ifølge Kommissionens data), og et betydeligt antal projekter af høj kvalitet får afslag på finansiering på grund af utilstrækkelige midler. Denne uheldige situation har skabt en følelse af frustration, da programmet ikke lever op til EU-borgernes høje forventninger.

Derfor – og i særdeleshed i den aktuelle politiske kontekst – bør 30-året for programmet Erasmus+ ikke kun være en anledning til fejring, men også en lejlighed til at overveje, hvordan programmets funktion kan forbedres, så det får en endnu mere betydelige indvirkning på EU-borgernes, og navnlig de unges, dagligdag.

På denne baggrund anmodes Kommissionen om at besvare følgende spørgsmål:

1. Kan Kommissionen med henblik på midtvejsevalueringen og de kommende forhandlinger om næste generation af programmet efter 2020 angive, hvilke kvantitative og kvalitative ændringer der er nødvendige for at gøre programmet mere inkluderende og tilgængeligt for et større antal EU-borgere? Hvilke elementer bør kasseres, forbedres, styrkes eller indføres?

2. Der synes at være bred politisk støtte til et endnu højere ambitionsniveau for den nye generation af programmet efter 2020, navnlig for så vidt angår de studerendes mobilitet. Parallelt hermed er programmet under udvidelse, eftersom det yder støtte til nye ordninger og politiske initiativer (f.eks. Erasmus Pro og det europæiske solidaritetskorps). Hvilke økonomiske og budgetmæssige reformer er efter Kommissionens opfattelse nødvendige for at gøre det muligt for dette EU-flagskibsprogram at opfylde sine ambitiøse mål?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse