Menetlus : 2017/2663(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000064/2017

Esitatud tekstid :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 10

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 183kWORD 19k
31. august 2017
O-000064/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000064/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Vilija Blinkevičiūtė, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

 Teema: VP/HR - Varajaste abielude kaotamine

Arenguriikides abiellub iga kolmas tütarlaps enne 18. eluaastat ja iga üheksas tütarlaps enne 15. eluaastat. Varajane abiellumine puudutab nii poisse kui ka tüdrukuid, kuid tüdrukud (kes moodustavad 82 % abielus lastest) on suuremas ohus. See probleem ei esine mitte ainult kolmandates riikides, vaid ka Euroopas.

Euroopa Liidu lepingu artikli 3 kohaselt kaitseb EL laste õigusi, kuid varajane ja sundabielu kujutab endast nende õiguste rikkumist. Üks ÜRO kestliku arengu eesmärke on kõigi kahjulike tavade, sh varajaste ja sundabielude kaotamine. Lisaks on varajaste ja sundabielude kaotamine loetletud ELi tegevuse prioriteetide seas talituste ühises töödokumendis „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“, ELi inimõiguste tegevuskavas aastateks 2015–2019 ja ELi soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas aastateks 2016–2020, milles rõhutatakse, et naised ja tütarlapsed peavad saama täielikult kasutada kõiki inimõigusi ja põhivabadusi. Äsja otsustas EL allkirjastada Istanbuli konventsiooni, milles käsitatakse sundabielu naistevastase vägivalla ühe vormina ja soovitatakse sellega seotud meetmeid laiendada poistele ja meestele, sest ka nemad võivad olla sundabielu ohvrid. Konventsioonis nõutakse lapse abielluma sundimise ja abielluma sundimiseks lapse teise riiki meelitamise kriminaliseerimist.

Lisaks kannatavad lapspruudid sageli varajaste ja sagedaste raseduste tõttu, mille komplikatsioonid võivad tihti lõppeda surmaga.

1. Milline on komisjoni hinnangul olnud varajaste abielude vastu võitlemise projektide või kampaaniate mõju ja selleks ette nähtud rahastuse määr kogu ELi välistegevuses? Kas komisjon võtab oma koostöölepingutes arvesse varajaste abielude näitajaid ja kasutab selle nähtuse lõpetamiseks konkreetseid sihttasemeid?

2. Milliseid meetmeid võetakse kõigi ELi liikmesriikide laste õiguste ja tervise (sh seksuaal- ja reproduktiivtervishoid ning seonduvad õigused) kaitse tagamiseks seoses varajaste abieludega ning ühtlustatud õigusnormide kohaldamiseks, pidades muu hulgas silmas Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist ELi poolt?

3. Mida teevad komisjon ja liikmesriigid varajase abielu probleemi lahendamiseks, eelkõige seoses lapspagulaste ja lastest varjupaigataotlejatega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave