Förfarande : 2017/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000064/2017

Ingivna texter :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Debatter :

PV 03/10/2017 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 262kWORD 19k
31 augusti 2017
O-000064/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000064/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 Angående: VP/HR - Avskaffande av barnäktenskap

I utvecklingsländerna har var tredje flicka ingått äktenskap före 18 års ålder och var nionde före 15 års ålder. Barnäktenskap drabbar både flickor och pojkar, men flickor, som utgör 82 procent av de gifta barnen, är de mest utsatta. Problemet förekommer inte bara i tredjeländer utan även i Europa.

Enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska EU främja barnets rättigheter, men barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är en kränkning av dessa rättigheter. Ett av FN:s mål för hållbar utveckling är avskaffandet av alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Avskaffande av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är också en av prioriteringarna för EU:s arbete i det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020, EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 2015–2019 och EU:s handlingsplan för jämställdhet 2016–2020, som betonar att kvinnor och flickor till fullo måste kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. EU beslutade nyligen att skriva under Istanbulkonventionen som erkänner tvångsäktenskap som en form av våld mot kvinnor och förespråkar att åtgärderna i konventionen även ska omfatta pojkar och män, som också kan utsättas för tvångsäktenskap. Konventionen begär att gärningar som består i att tvinga ett barn att ingå äktenskap eller lura ett barn till ett annat land i syfte att tvinga barnet att ingå äktenskap ska straffbeläggas.

Dessutom blir barnbrudar vanligtvis tidigt och ofta gravida, och komplikationer i samband med graviditeter leder ofta till döden.

1. Hur bedömer kommissionen effekten av projekt eller kampanjer för att bekämpa barnäktenskap och den finansiering som avsatts för detta ändamål i EU:s samtliga yttre åtgärder? Beaktar kommissionen indikatorer på barnäktenskap i sina samarbetsavtal och föreskriver den särskilda riktmärken för att utrota detta fenomen?

2. Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa alla barns rättigheter och hälsa i EU:s medlemsstater (inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med avseende på barnäktenskap och tillämpningen av enhetliga rättsliga standarder, bl.a. mot bakgrund av EU:s ratificering av Istanbulkonventionen?

3. Hur hanterar kommissionen och medlemsstaterna frågan om barnäktenskap, särskilt för flyktingbarn och asylsökande barn?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande