Procedure : 2017/2705(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000065/2017

Indgivne tekster :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
1. september 2017
O-000065/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000065/2017
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR)
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 3. februar 2017 offentliggjorde Kommissionen den første udgave af revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR). EIR sigter mod at give et overblik over, hvordan medlemsstaterne gennemfører EU's miljølovgivning og mod at støtte dem, hvis det er nødvendigt. Publikationen indeholder 28 landerapporter, Kommissionens sammendrag af de mest almindelige problemer og forslag til forbedringer.

Kommissionens vurdering viser mangler i gennemførelsen, navnlig inden for områderne affaldshåndtering, beskyttelse af natur og biodiversitet, luftkvalitet, støjforurening samt vandkvalitet og -forvaltning. Der blev udpeget følgende hyppigt forekommende underliggende årsager til disse mangler: ineffektiv koordinering mellem lokale, regionale og nationale myndigheder, manglende forvaltningskapacitet og finansiering, manglende viden og data, utilstrækkelige mekanismer til at sikre overholdelse samt manglende integration og politisk kohærens.

1. Er Rådet enigt i de af Kommissionen udpegede underliggende årsager til manglerne i forbindelse med gennemførelsen? Hvordan agter Rådet at tackle disse underliggende årsager, navnlig utilstrækkelig finansiering og manglende integration af miljøhensyn i andre politikområder?

2. Hvordan agter medlemsstaterne at følge op på EIR? Udviser alle medlemsstater vilje til at afholde strukturelle dialoger om gennemførelsen og samtidig sikre gennemsigtighed og bred deltagelse af interessenter, herunder NGO'er, virksomheder og forskning?

3. Støtter medlemsstaterne Kommissionens tilsagn om at udvide rammerne for den næste EIR til at omfatte klimaforandringer, lovgivningen om kemikalier og industrielle emissioner?

4. Er Rådet enigt i, at gennemførelsesspørgsmålene kræver løbende opmærksomhed på politisk plan? Kunne der arrangeres årlige eller halvårlige møder i Rådet med specifikt fokus på gennemførelsen af EU's miljølovgivning for at sikre en struktureret dialog om gennemførelsen baseret på en evaluering af fremskridtene med gennemførelsen af EU's miljølovgivning, som overvåges på medlemsstatsniveau holdt op imod en resultattavle og ved hjælp af benchmarking af bedste praksis, samt for at drøfte afhjælpende foranstaltninger?

5. Vil Rådet afholde fælles rådsmøder for at behandle gennemførelsen af tværgående problemstillinger, såsom luftkvalitet eller nitratforurening?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse