Nós Imeachta : 2017/2705(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000065/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Díospóireachtaí :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 98kWORD 19k
1 Meán Fómhair 2017
O-000065/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000065/2017
chuig an gComhairle
Rule 128
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Athbhreithniú ar Fheidhmiú Comhshaoil (EIR)
 Freagra sa suí iomlánach 

An 3 Feabhra 2017 d’fhoilsigh an Coimisiún an chéad eagrán den Athbhreithniú ar Fheidhmiú Comhshaoil (EIR). Tá sé mar aidhm ag EIR forbhreathnú a thabhairt ar conas a chuireann na Ballstáit dlí comhshaoil AE i bhfeidhm agus tacú leo más gá. Folaíonn an foilseachán 28 dtuarascáil tíre, achoimre den Choimisiún ar na fadhbanna is coitianta, agus moltaí chun feabhais.

Taispeánann measúnú an Choimisiúin bearnaí chur i bhfeidhm, go háirithe i réimsí bainistíochta dramhaíola, cosaint nádúr agus bithéagsúlachta, cáilíocht aeir, truailliú torainn, agus cáilíocht agus bainistíocht uisce. Aithníodh bunchúiseanna coitianta na mbearnaí seo mar chomhordú neamhéifeachtúil idir údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta, easpa cumais riaracháin agus maoiniú, easpa eolais agus sonraí, sásraí neamhleora árachais comhlíontachta agus easpa comhtháthú agus comhleanúnachas beartais.

1. An aontaíonn an Chomhairle le bunchúiseanna na mbearnaí chur i bhfeidhm mar a shainaithníonn an Coimisiún? Conas a bheartaíonn an Chomhairle díriú ar na bunchúiseanna seo, go háirithe maoiniú neamhleor agus easpa comhtháthú imní comhshaoil i réimsí beartais eile?

2. Conas a bheartaíonn na Ballstáit leanúint de EIR? An bhfuil gach Ballstát tiomanta do dhíospóidí struchtúracha chur i bhfeidhm a thionól, le linn trédhearcacht agus rannpháirtíocht leathan geallsealbhóirí a áirithiú, lena n-áirítear ENRanna, gnóthaí agus taighde?

3. An dtacaíonn na Ballstáit le tiomantas an Choimisiúin raon feidhme an chéad EIR eile a leathnú chun athrú aeráide, rialáil ceimiceán agus astuithe tionsclaíocha a áireamh?

4. An aontaíonn an Chomhairle go n-éilíonn saincheisteanna chur chun feidhme aird rialta ar leibhéal polaitiúil? Arbh fhéidir cruinniú bliantúil nó débhliantúil den Comhairle a chur ar bun, tiomanta go sonrach do chur chun feidhme dhlí comhshaoil AE, chun comhphlé cur chun feidhme struchtúrtha a áirithiú, bunaithe ar athbhreithniú ar dhul chun cinn i gcur chun feidhme dhlí comhshaoil AE a ndearnadh faireachán air ar leibhéal an Bhallstáit i leith scórchláir agus trí thagarmharcáil dea-chleachtais, agus chun gníomhaíochtaí ceartaitheacha a phlé?

5. An ndéanfaidh an Chomhairle cruinnithe comhchomhairle a eagrú chun díriú ar chur i bhfeidhm saincheisteanna trasghearrtha, amhail cáilíocht aeir nó truailliú níotráití?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais