Procedure : 2017/2705(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000066/2017

Indgivne tekster :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 20k
1. september 2017
O-000066/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000066/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR)
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 3. februar 2017 offentliggjorde Kommissionen den første udgave af revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR). EIR sigter mod at give et overblik over, hvordan medlemsstaterne gennemfører EU's miljølovgivning og mod at støtte dem, hvis det er nødvendigt. Publikationen indeholder 28 landerapporter, Kommissionens sammendrag af de mest almindelige problemer og forslag til forbedringer.

1. Hvordan agter Kommissionen at sikre en rettidig og effektiv gennemførelse af de forslag, der er indeholdt i EIR?

2. Hvordan agter den at forbedre sammenligneligheden af medlemsstaternes data og lukke eksisterende huller i de miljørelaterede data? Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre, at EIR i næste runde på objektiv vis og på grundlag af præcise data kan indbefatte klimaforandringer, kemikalier og industrielle emissioner, som foreslået af Kommissionen?

3. Hvordan agter Kommissionen at reagere på det konstaterede behov for at skifte fra sektorspecifikke tilgange til holistiske løsninger, som der tilskyndes til i målene for bæredygtig udvikling (SDG), og forbedre klarheden af, kohærensen og konsistensen i miljøpolitikkens og -lovgivningens gennemførelse? Hvordan agter den at anvende EIR-rammen som et middel til at vurdere gennemførelsen af de relevante mål for bæredygtig udvikling og 2030-dagsordenen?

4. Vil Kommissionen udarbejde en offentligt tilgængelig resultattavle over medlemsstaternes miljømæssige resultater for at bidrage til at skabe større opmærksomhed om mangler i gennemførelsen? Vil den overveje en værktøjskasse med bedste praksis-foranstaltninger for at fastsætte benchmarks til vurdering af medlemsstaternes fremskridt?

5. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre og forbedre gennemsigtigheden og en bred deltagelse af interessenter, navnlig i forbindelse med strukturerede dialoger med medlemsstaterne om gennemførelsen?

6. Hvilken frist har Kommissionen sat i tilfælde af manglende overholdelse af en forpligtelse med henblik på at sikre gennemførelsen i medlemsstaterne, inden den indleder traktatsbrudsprocedurer? Mener Kommissionen, at den gør nok for at indlede traktatbrudssager i tilfælde af medlemsstaternes manglende overholdelse?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse