Procedūra : 2017/2705(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000066/2017

Iesniegtie teksti :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Debates :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 187kWORD 19k
2017. gada 1. septembris
O-000066/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000066/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Vides politikas īstenošanas pārskats (VĪP)
 Atbilde plenārsēdē 

Komisija 2017. gada 3. februārī publicēja pirmo vides politikas īstenošanas pārskata (VĪP) izdevumu. Ar VĪP ir iecerēts sniegt priekšstatu par to, kā dalībvalstis īsteno ES vides tiesību aktus, un vajadzības gadījumā tās atbalstīt. Izdevums ietver 28 valstu ziņojumus, Komisijas kopsavilkumu par visbiežāk konstatētajām problēmām un priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

1. Kā Komisija ir iecerējusi panākt, lai savlaicīgi un efektīvi būtu īstenoti VĪP izklāstītie politikas priekšlikumi?

2. Kā tā plāno panākt, lai dalībvalstu dati būtu vieglāk salīdzināmi, un kā ir iecerējusi likvidēt trūkumus, kas konstatēti ar vidi saistītajos datos? Kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka nākamajā VĪP izdevumā var objektīvi un uz precīzu datu pamata cita starpā analizēt arī klimata pārmaiņas, ķimikāliju regulējumu un rūpnieciskās emisijas, kā Komisija to ir ierosinājusi?

3. Kā Komisija ir iecerējusi rīkoties, zinot, ka uz atsevišķām nozarēm vērstā pieeja ir jāaizstāj ar holistiskiem risinājumiem, kā uz to mudina ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), un panākt, lai vides politikas un tiesību aktu īstenošanas process būtu skaidrāks, saskaņotāks un konsekventāks? Kā Komisija plāno izmantot VĪP struktūru, lai uz tās pamata izvērtētu, cik sekmīgi tiek īstenoti attiecīgie IAM un Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam?

4. Vai Komisija sagatavos publiski pieejamu pārskatu par dalībvalstu darbības rezultātiem vides jomā, kurš palīdzētu labāk izprast, kādi ir īstenošanas procesa trūkumi? Vai tā apsvērs iespēju izveidot labākās prakses pasākumu komplektu, pēc kura noteikt kritērijus dalībvalstu sasniegtā progresa salīdzinošai novērtēšanai?

5. Kā Komisija rīkosies, lai panāktu, ka ir nodrošināts vairāk pārredzamības un plašāka ieinteresēto personu līdzdalība, jo īpaši saistībā ar strukturētu īstenošanas dialogu ar dalībvalstīm?

6. Ja pienākums nav izpildīts, cik ilgu laiku tā ir atvēlējusi dalībvalstīm, lai tās panāktu īstenošanu, pirms tiek sākta pārkāpuma procedūra? Vai Komisija uzskata, ka ir darījusi visu, kas vajadzīgs, lai varētu sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, kuras nepilda savus pienākumus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums