Nós Imeachta : 2017/2620(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000068/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Díospóireachtaí :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 183kWORD 18k
4 Meán Fómhair 2017
O-000068/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000068/2017
chuig an gComhairle
Rule 128
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide 2017 in Bonn, an Ghearmáin (COP23)
 Freagra sa suí iomlánach 

Cén ghníomhaíocht atá á glacadh ag an gComhairle lena áirithiú go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag Comhdháil Aeráide COP23 in Bonn ionas:

– go ndéanfar dul chun cinn maidir le príomhrialacha cur chun feidhme Chomhaontú Pháras faoi 2018, lena n-áirítear saincheisteanna a bhaineann le creat feabhsaithe trédhearcachta, sonraí stocáireamh domhanda, treoir bhreise maidir le rannchuidiú arna chinneadh go náisiúnta (NDCanna) agus sásra chun cur chun feidhme a éascú agus comhlíontacht a chur chun cinn;

– go ndéanfar an dearadh atá ar idirphlé éascaitheach 2018 a shoiléiriú agus a mhúnlú, rud a bheidh ina dheis thábhachtach chun machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo sprioc fhadtéarmach an Chomhaontaithe agus chun cur le hullmhú agus athbhreithniú NDCanna na bPáirtithe roimh 2020; agus

– go méadófar cur ar fáil an mhaoinithe don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide d’fhonn an sprioc chomhpháirteach de USD 100 billiún in aghaidh na bliana a bhaint amach faoi 2020?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil