Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 18k
8. september 2017
O-000072/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000072/2017
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Interpol arrestordre (efterlysninger) og Tyrkiet

Det spanske politi tilbageholdt i august 2017 to kritiske journalister med henholdsvis dobbelt svensk og tyrkisk statsborgerskab og dobbelt tysk og tyrkisk statsborgerskab efter en efterlysning via Interpol udstedt af Tyrkiet.

I sin resolution 2161 (2017) har Europarådets Parlamentariske Forsamling bemærket, at Interpols efterlysningssystem af nogle lande er blevet misbrugt til at undertrykke ytringsfriheden eller til at forfølge medlemmer af den politiske opposition uden for deres grænser.

Det er derfor vigtigt at have passende beskyttelsesforanstaltninger for menneskerettighedsforkæmpere og legitime aktivister mod det potentielle misbrug af efterlysninger via Interpol.

EU's medlemsstater anvender forskellige normer: visse medlemsstater nægter at reagere, når de modtager en efterlysning via Interpol, mens andre udfører anholdelsen.

– Hvad gør Rådet for at sikre, at EU-borgeres og tredjelandsstatsborgeres rettigheder ikke krænkes gennem medlemsstaters brug af Interpols oplysninger?

– Er Rådet bekendt med nogen mekanismer, der sikrer en automatisk informationsudveksling mellem medlemsstater, når mindst én medlemsstat udtrykker stærk tvivl om lovligheden, nødvendigheden og proportionaliteten af en efterlysning via Interpol?

– Har Rådet planer om at harmonisere normerne eller praksisserne på nationalt plan med hensyn til, hvordan politimyndighederne bør forholde sig, hvis de modtager en efterlysning via Interpol, såsom en obligatorisk judiciel kontrol, før der udføres en tilbageholdelse på grundlag af en efterlysning via Interpol?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse