Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 18k
8. syyskuuta 2017
O-000072/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000072/2017
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset ja Turkki

Interpolin Turkin pyynnöstä julkaiseman kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella Espanjan poliisi pidätti elokuussa 2017 kaksi kriittistä toimittajaa, joista toisella oli Ruotsin ja Turkin kaksoiskansalaisuus ja toisella Saksan ja Turkin kaksoiskansalaisuus.

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa 2161 (2017) pantiin merkille, että jotkin maat ovat käyttäneet hyväksi Interpolin julkaisemien kansainvälisten etsintäkuulutusten järjestelmää tukahduttaakseen sananvapautta tai vainotakseen oppositiopuolueiden jäseniä valtionrajojensa ulkopuolella.

Siksi olisi tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisoikeuksien puolustajille ja laillisille aktivisteille Interpolin julkaisemien kansainvälisten etsintäkuulutusten mahdollista hyväksikäyttöä vastaan.

EU:n jäsenvaltiot soveltavat erilaisia normeja: jotkin jäsenvaltiot kieltäytyvät toimimasta saadessaan Interpolin julkaiseman kansainvälisen etsintäkuulutuksen, kun taas toiset jäsenvaltiot pidättävät henkilön sen perusteella.

– Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä varmistaakseen, että EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia ei rikota EU:n jäsenvaltioiden käyttäessä Interpolin tietoja?

– Onko neuvosto tietoinen mahdollisesta käytössä olevasta järjestelmästä, jolla varmistetaan automaattinen tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä, kun vähintään yksi jäsenvaltio ilmaisee vakavia epäilyksiä Interpolin julkaiseman kansainvälisen etsintäkuulutuksen laillisuudesta, välttämättömyydestä ja suhteellisuudesta?

– Aikooko neuvosto yhdenmukaistaa sitä koskevat normit ja käytännöt kansallisella tasolla, miten poliisiviranomaisten olisi reagoitava saadessaan Interpolin julkaiseman kansainvälisen etsintäkuulutuksen, kuten pakollisen laillisuusvalvonnan ennen Interpolin julkaiseman kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella tehtävää pidätystä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus