Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 18k
8 september 2017
O-000072/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000072/2017
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie

 Betreft: Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) en Turkije

In augustus 2017 heeft de Spaanse politie twee kritische journalisten met respectievelijk het Zweeds/Turkse staatsburgerschap en het Duits/Turkse staatsburgerschap gearresteerd, volgend op een Interpolkennisgeving van de hand van Turkije.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft (in resolutie 2161 (2017)) opgemerkt dat het systeem van rode kennisgevingen van Interpol door bepaalde landen misbruikt wordt om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken of om leden van de politieke oppositie buiten de landsgrenzen te vervolgen.

Het is daarom belangrijk om te voorzien in passende bescherming voor mensenrechtenverdedigers en legitieme activisten, tegen het potentiële misbruik van Interpolkennisgevingen.

De EU-lidstaten hanteren verschillende normen: sommige lidstaten weigeren om op te treden wanneer zij een kennisgeving van Interpol ontvangen, terwijl andere landen de arrestatie uitvoeren.

– Wat doet de Raad om te verzekeren dat de rechten van onderdanen van de EU en van derde landen niet geschonden worden doordat EU-lidstaten gebruikmaken van gegevens van Interpol?

– Is de Raad op de hoogte van bestaande mechanismen om een automatische uitwisseling van informatie tussen lidstaten te verzekeren wanneer minstens één lidstaat sterke bedenkingen uit bij de legitimiteit, noodzakelijkheid en proportionaliteit van een kennisgeving van Interpol?

– Is de Raad voornemens om te zorgen voor harmonisering van de normen en praktijken op nationaal niveau om de reactie van de politie bij ontvangst van een kennisgeving van Interpol te bepalen, zoals een verplichte rechterlijke toetsing voordat aanhouding op basis van een kennisgeving van Interpol kan plaatsvinden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling