Interpelacje
PDF 192kWORD 18k
8 września 2017
O-000072/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000072/2017
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, w imieniu grupy Verts/ALE

 Przedmiot: Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) a Turcja

W sierpniu 2017 r. hiszpańska policja na podstawie noty Interpolu wydanej przez Turcję zatrzymała dwóch krytycznych dziennikarzy posiadających podwójne obywatelstwo, odpowiednio szwedzko-tureckie i niemiecko-tureckie.

W rezolucji nr 2161 (2017) Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zwróciło uwagę, że niektóre kraje nadużywają systemu tzw. czerwonych not Interpolu, aby tłumić wolność wypowiedzi lub prześladować członków opozycji politycznej poza własnymi granicami.

Ważne są zatem odpowiednie gwarancje dla obrońców praw człowieka i legalnych działaczy, chroniące ich przed potencjalnym nadużywaniem not Interpolu.

Państwa członkowskie UE stosują różne standardy. Niektóre odmawiają podjęcia działań, kiedy otrzymują notę Interpolu, natomiast inne dokonują aresztowania.

– Co Rada czyni w trosce o to, aby prawa obywateli UE i krajów trzecich nie były naruszane przez państwa członkowskie UE wykorzystujące dane Interpolu?

– Czy Radzie jest znany jakiś mechanizm gwarantujący automatyczną wymianę informacji między państwami członkowskimi, jeżeli co najmniej jedno państwo członkowskie wyraża poważne wątpliwości co do legalności, konieczności i proporcjonalności noty Interpolu?

– Czy Rada zamierza zharmonizować krajowe normy i praktyki dotyczące postępowania policji po otrzymaniu noty Interpolu, takie jak obowiązkowa kontrola sądowa przed zatrzymaniem na podstawie noty Interpolu?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna