Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 18k
8. septembra 2017
O-000072/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000072/2017
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE

 Vec: Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. "červené obežníky") a Turecko

V auguste 2017 španielska polícia zadržala dvoch kritických novinárov s dvojitým občianstvom (švédskym a tureckým a nemeckým a tureckým) na základe obežníka Interpolu, ktorý vydalo Turecko.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (v uznesení č. 2161 (2017)) poznamenalo, že systém červených obežníkov Interpolu niektoré krajiny zneužívajú na potláčanie slobody prejavu alebo prenasledovanie členov politickej opozície za hranicami svojej krajiny.

Je preto dôležité mať náležité záruky pre obhajcov ľudských práv a legitímnych aktivistov proti možnému zneužitiu obežníkov Interpolu.

Členské štáty EÚ uplatňujú rôzne normy: niektoré členské štáty odmietajú konať po prijatí obežníka Interpolu, zatiaľ čo iné zatknutie vykonajú.

– Čo robí Rada, aby zabezpečila, že nebude dochádzať k porušovaniu práv občanov EÚ a tretích krajín prostredníctvom využívania údajov Interpolu zo strany členských štátov EÚ?

– Vie Rada o akýchkoľvek fungujúcich mechanizmoch na zabezpečenie automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi, keď aspoň jeden členský štát vyjadrí veľké pochybnosti o legitímnosti, nevyhnutnosti a primeranosti obežníka Interpolu?

– Má Rada v úmysle harmonizovať normy a postupy na vnútroštátnej úrovni upravujúce konanie polície po prijatí obežníka Interpolu, napríklad povinné súdne preskúmanie ešte pred pozbavením osobnej slobody na základe obežníka Interpolu?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie