Întrebări parlamentare
PDF 186kWORD 19k
8 septembrie 2017
O-000073/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000073/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

 Subiect: Mandate de arestare emise de Interpol ("notificări roșii") și Turcia

În august 2017, poliția spaniolă a reținut doi ziariști care au exprimat critici, deținători de dublă cetățenie suedeză-turcă și, respectiv, germană-turcă, în urma unei notificări Interpol emise de Turcia.

În Rezoluția sa 2161 (2017), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a constatat că, într-o serie de cazuri, unele țări care urmăreau îndeplinirea unor obiective politice au abuzat de Interpol și de sistemul său de notificări roșii în vederea reprimării libertății de exprimare sau pentru a persecuta membri ai opoziției politice dincolo de frontierele lor.

Prin urmare, este deosebit de important să se asigure că sunt instituite garanții corespunzătoare pentru apărătorii și activiștii drepturilor omului împotriva posibilei abuzări de notificările Interpol de către unele țări.

– Ce face Comisia pentru a se asigura că drepturile cetățenilor din UE și din țările terțe nu sunt încălcate prin utilizarea datelor Interpolului de către statele membre ale UE?

– Este Comisia la curent cu existența vreunui mecanism prin care să se asigure că se efectuează controale privind necesitatea și proporționalitatea semnalărilor Interpol emise de țări cu antecedente negative în materie de drepturi ale omului, de exemplu prin intermediul Europol?

– Ce garanții împotriva abuzurilor intenționează să instituie Comisia în ceea ce privește legislația Uniunii privind controlul la frontierele externe și utilizarea sistemelor de informații precum SIS II, ETIAS și sistemul de intrare-ieșire, pentru a aprofunda schimbul de informații între aceste sisteme și Interpol?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică