Postupak : 2017/2900(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000075/2017

Podneseni tekstovi :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Rasprave :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 194kWORD 19k
27. rujna 2017.
O-000075/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000075/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Predmet: Neutralnost sustava za rezervaciju zrakoplovnih karata (globalni distribucijski sustav - GDS) i ograničen pristup informacijama o letovima
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Od 1. rujna 2015. jedna je grupa zračnih prijevoznika na cijenu karata kupljenih u okviru GDS-a dodala naknadu za distribuciju u iznosu od 16 EUR. Ta se naknada ne primjenjuje ako su karte kupljene u okviru rezervacijskog sustava kojim upravlja ta grupa zračnih prijevoznika. Usto, drugi su zračni prijevoznici već najavili da će učiniti isto, a mnogi također to razmatraju.

Komisija je već zaprimila četiri žalbe protiv uvođenja naknade za distribuciju usporedno s pokretanjem platforme zračnog prijevoznika.

Slično tomu, prijevoznici trećih zemalja uveli su mjere kojima se internetskim stranicama za usporedbu cijena sa sjedištem u Europi onemogućuje da prikažu informacije o letu i cijene. Zbog toga su zračni prijevoznici trećih zemalja manje izloženi tržišnom natjecanju.

Zbog obje inicijative europskim je potrošačima teško donijeti informiranu odluku jer se njima smanjuju mogućnosti za usporedbu cijene, informiranje o letovima i rezervaciju povezanih letova s više zračnih prijevoznika. Na kraju će potrošači platiti veću cijenu za ograničen broj povezanih letova.

1. Je li Komisija svjesna da su netom uspostavljeni računalni sustavi rezervacija (CRS) i nepristrani CRS uređeni Uredbom (EZ) br. 80/2009(1)?

2. Slaže li se Komisija da se tom naknadom ugrožavaju prava putnika da slobodno uspoređuju i koriste različite distribucijske kanale i namjerava li Komisija poduzeti nešto po tom pitanju?

3. Hoće li Komisija poduzeti nešto po pitanju zračnih prijevoznika iz trećih zemalja koji sudjeluju u takvim aktivnostima?

(1) Uredba (EZ) br. 80/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89 (SL L 35, 4.2.2009., str. 47.).

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena