Eljárás : 2017/2900(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000075/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Viták :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 197kWORD 19k
2017. szeptember 27.
O-000075/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000075/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Tárgy: A légitársaságok helyfoglalási rendszereinek semlegessége és a repüléstájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozása
 Válasz a plenáris ülésen 

2015. szeptember 1-jével egy légitársaság-csoport 16 eurós elosztási díjat számít fel a globális elosztási rendszereken keresztül vásárolt jegyekre. Az elosztási díjat nem számítják fel az e légitársaság-csoport által felügyelt foglalási rendszeren keresztül vásárolt jegyek esetében. Ezen túlmenően több légitársaság is jelezte, hogy követni akarja ezt a példát, és még többen fontolgatják ennek a lehetőségét.

A Bizottsághoz már négy panasz érkezett az elosztási díjnak a légitársaság platformjának elindításával egyidejű bevezetése ellen.

Hasonlóképpen, harmadik országbeli fuvarozók olyan intézkedéseket léptettek életbe, amelyek akadályozzák az Európában székhellyel rendelkező ár-összehasonlító honlapok repülési információk és árak megjelenítésével kapcsolatos képességeit. Ez korlátozza a harmadik országok légitársaságai versenynek való kitettségét.

Mindkét kezdeményezés veszélyezteti az európai fogyasztók tájékozott választási lehetőségét. Sőt, csökkentik az árak összehasonlítása, a repülési információk és a több légitársaságot igénybevevő összeköttetés tekintetében rendelkezésre álló lehetőségeket. Végül a fogyasztók magasabb árakat fizetnek korlátozott számú légi összeköttetésért.

1. Tud-e a Bizottság arról, hogy az újonnan létrehozott számítógépes helyfoglalási rendszereket és az elfogulatlan számítógépes rendszert egyaránt a 80/2009/EK rendelet(1) szabályozza?

2. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy ez a pótdíj csorbítja az utasok különböző elosztási csatornák szabad összehasonlítására és felhasználására vonatkozó jogát, és a tervezi-e Bizottság, hogy intézkedik?

3. Kíván-e a Bizottság fellépni harmadik országok olyan légitársaságai ellen, amelyek ilyen tevékenységeket folytatnak?

(1) A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 14-i 80/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 35., 2009.2.4., 47. o.).

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat