Procedūra : 2017/2900(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000075/2017

Pateikti tekstai :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debatai :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 198kWORD 21k
2017 m. rugsėjo 27 d.
O-000075/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000075/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Tema: Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. viena oro transporto įmonių grupė bilietams, įsigyjamiems per bendras platinimo sistemas (angl. „global distribution systems“), pradėjo taikyti papildomą 16 EUR dydžio platinimo sąnaudų mokestį (angl. „distribution cost charge“). Platinimo sąnaudų mokestis netaikomas bilietams, perkamiems per šios oro transporto įmonių grupės kontroliuojamą rezervavimo sistemą. Kai kurios kitos oro transporto įmonės jau pranešė apie savo ketinimą imtis tokių pat veiksmų, o daugelis kitų svarsto tokią galimybę.

Komisija dėl platinimo sąnaudų mokesčio įvedimo jau gavo keturis skundus, kurie pateikti vienu metu su minėtos oro transporto įmonės platformos veiklos pradžia.

Be to, trečiųjų valstybių vežėjai nustatė priemones, kuriomis varžoma Europoje įsteigtų kainų palyginimo interneto svetainių galimybė rodyti skrydžių informaciją ir kainas. Tai riboja trečiųjų valstybių oro transporto įmonių atvirumą konkurencijai.

Abi iniciatyvos kelia grėsmę Europos vartotojų galimybėms priimti informacija pagrįstus sprendimus. Jos realiai sumažina galimybes palyginti kainas, gauti skrydžių informaciją ir rezervuoti skrydžius su jungtimis tarp keleto oro transporto įmonių. Ilgainiui vartotojams teks mokėti didesnę kainą esant ribotam skrydžių jungčių pasirinkimui.

1. Ar Komisija informuota, kad įsteigtos naujos kompiuterinės rezervavimo sistemos ir nešališkos kompiuterinės rezervavimo sistemos yra reglamentuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 80/2009(1)?

2. Ar Komisija sutinka, kad šis papildomas mokestis pažeidžia keleivių teises laisvai palyginti ir naudoti įvairius platinimo kanalus, ir ar ji planuoja imtis veiksmų?

3. Ar Komisija imsis veiksmų prieš trečiųjų valstybių oro transporto įmones, kurios vykdo tokią veiklą?

(1) 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 80/2009 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89 (OL L 35, 2009 2 4, p. 47).

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas