Procedūra : 2017/2900(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000075/2017

Iesniegtie teksti :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debates :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 195kWORD 19k
2017. gada 27. septembris
O-000075/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000075/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Temats: Aviobiļešu rezervēšanas sistēmu (GDS) neitralitāte un piekļuves ierobežošana lidojumu informācijai
 Atbilde plenārsēdē 

No 2015. gada 1. septembra viena aviosabiedrību grupa pieprasa papildu izplatīšanas maksu (DCC) EUR 16 apjomā par biļetēm, kas iegādātas kādā no globālās izplatīšanas sistēmām (GDS). DCC nav jāmaksā, ja biļetes iegādājas šīs aviokompānijas kontrolētā rezervēšanas sistēmā. Turklāt vairākas aviosabiedrības jau ir paziņojušas par savu nodomu sekot šim piemēram un vēl daudzas citas apsver šādu iespēju.

Komisija jau ir saņēmusi četras sūdzības par DCC ieviešanu vienlaikus ar aviosabiedrības platformas darba uzsākšanu.

Arī trešo valstu pārvadātāji ir ieviesuši pasākumus, kas traucē Eiropas cenu salīdzināšanas vietnēm parādīt lidojumu informāciju un cenas. Tādējādi trešo valstu aviosabiedrības izvairās no konkurences.

Abas iniciatīvas apdraud Eiropas patērētāju spēju izdarīt apzinātu izvēli. Tās samazina iespējas veikt cenu salīdzināšanu, iegūt lidojumu informāciju un rezervēt lidojumus ar vairākām aviokompānijām. Galu galā patērētāji maksās augstākas cenas par ierobežotu skaitu lidojumu savienojumu.

1. Vai Komisija ir informēta, ka jaunizveidotas datorizētās rezervēšanas sistēmas (DRS) un objektīvas DRS tiek regulētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 80/2009(1)?

2. Vai Komisija piekrīt, ka šis papildu maksājums mazina pasažieru tiesības brīvi salīdzināt un izmantot dažādus izplatīšanas kanālus un vai Komisija plāno rīkoties?

3. Vai Komisija veiks pasākumus pret trešo valstu aviosabiedrībām, kas iesaistās šādās darbībās?

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 80/2009 par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 2299/89 atcelšanu (OV L 35, 4.2.2009., 47. lpp.).

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums