Procedură : 2017/2900(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000075/2017

Texte depuse :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Dezbateri :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 196kWORD 21k
27 septembrie 2017
O-000075/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000075/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Subiect: Neutralitatea sistemelor de rezervare a biletelor de avion (SDG) și restricțiile de acces la informații privind zborurile
 Răspuns în plen 

De la 1 septembrie 2015, un grup de companii aeriene a adăugat o taxă pentru costurile de distribuție (TCD) de 16 EUR la biletele cumpărate prin sistemele de distribuție globală (SDG). TCD nu se aplică atunci când biletele sunt cumpărate printr-un sistem de rezervare controlat de acest grup de companii aeriene. În plus, alte companii aeriene și-au anunțat deja intenția de a urma acest exemplu și multe altele au în vedere să facă acest lucru.

Comisia a primit deja patru plângeri împotriva introducerii TCD în paralel cu lansarea platformei companiei aeriene.

În mod similar transportatori din țările terțe au introdus măsuri care îngreunează capacitatea site-urilor internet de comparare a prețurilor din Europa de a prezenta informații privind zborurile și prețuri. Acest lucru limitează expunerea la concurență a companiilor aeriene din țările terțe.

Ambele inițiative pun în pericol capacitatea consumatorilor europeni de a face alegeri în cunoștință de cauză. Într-adevăr, reduc opțiunile disponibile în ceea ce privește compararea prețurilor, informațiile despre zboruri și rezervarea unor legături aeriene cu mai multe companii aeriene. În final, consumatorii vor plăti mai mult pentru un număr limitat de legături aeriene.

1. Este Comisia conștientă de faptul că atât sistemele informatizate de rezervare (SIR) nou-înființate, cât și cele neutre sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 80/2009(1)?

2. Este Comisia de acord că această suprataxă încalcă drepturile pasagerilor de a compara liber și de a utiliza diferite canale de distribuție și intenționează Comisia să ia măsuri?

3. Va lua Comisia măsuri împotriva companiilor aeriene din țări terțe care practică astfel de activități?

(1) Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului (JO L 35, 4.2.2009, p. 47).

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică