Διαδικασία : 2017/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000076/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000076/2017 (B8-0605/2017)

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 18
CRE 13/11/2017 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 20k
4 Οκτωβρίου 2017
O-000076/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000076/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας
Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Pοsidοnia οceanica
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τα παράκτια θαλάσσια ενδιαιτήματα είναι απαραίτητα για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε οξυγόνο, την παραγωγικότητα των θαλάσσιων πόρων, την προστασία των ακτών και τις άλλες κρίσιμες οικολογικές υπηρεσίες που παρέχουν στην ανθρωπότητα και σε άλλα είδη. Ωστόσο, τα εν λόγω ενδιαιτήματα αντιμετωπίζουν έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις, είτε άμεσης ανθρώπινης προέλευσης είτε ως συνέπεια της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, και ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν μείωση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει σημαντικές μελέτες και προγράμματα διατήρησης και ανάκτησης.

Η θαλάσσια βλάστηση από Ποσειδωνία (Pοsidοnia οceanica) που ενδημεί στη Μεσόγειο Θάλασσα είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά και παραγωγικά είδη στη βιόσφαιρα, και αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Παρ’ όλα αυτά, ο πληθυσμός της έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της βυθοκόρησης και της αλιείας με συρόμενα δίχτυα, της ανάπτυξης παράκτιων περιοχών, του ευτροφισμό και άλλων μορφών ρύπανσης, της αλλαγής του κλίματος και της βλάβης από τα αγκυροβολημένα σκάφη. Η Pοsidοnia οceanica αναπτύσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς και χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί εκ νέου εάν καταστραφεί. Πρόκειται, επομένως, για ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη θαλάσσιας βλάστησης. Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

1. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων;

2. Με ποιο τρόπο αξιολογεί η Επιτροπή τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των προγραμμάτων της;

3. Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεται η Επιτροπή να εφαρμόσει στο μέλλον για να προστατευτεί και να αναπτυχθεί εκ νέου η Ποσιδωνία (Pοsidοnia οceanica);

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου