Procedure : 2017/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000076/2017

Ingediende teksten :

O-000076/2017 (B8-0605/2017)

Debatten :

PV 13/11/2017 - 18
CRE 13/11/2017 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 89kWORD 19k
4 oktober 2017
O-000076/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000076/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Alain Cadec, namens de Commissie visserij
Adina-Ioana Vălean, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica
 Antwoord plenaire 

Mariene kusthabitats zijn van wezenlijk belang voor de omzetting van kooldioxide in zuurstof, de productiviteit van mariene rijkdommen, de bescherming van de kusten en vanwege de overige onmisbare milieudiensten die zij leveren aan de mens en aan andere soorten. Deze habitats zijn echter onderhevig aan sterke antropogene druk, die rechtstreeks door de mens wordt veroorzaakt of het gevolg is van wereldwijde klimaatverandering, en sommige van de habitats gaan zelfs achteruit. Om die effecten tegen te gaan heeft de Europese Unie belangrijke studies en instandhoudings- en herstelprogramma's gefinancierd.

Het zeegras Posidonia oceanica, dat endemisch is in de Middellandse Zee, is een van de meest robuuste en productieve soorten in de biosfeer en maakt deel uit van een belangrijk ecosysteem voor het behoud van de biodiversiteit. De populatie is echter de afgelopen decennia dramatisch teruggelopen als gevolg van dreggen en trawlvisserij, kustontwikkeling, eutrofiëring en andere vormen van vervuiling, klimaatverandering en mechanische schade als gevolg van scheepsankers. Posidonia oceanica groeit uiterst langzaam en heeft lange tijd nodig om te herstellen wanneer het vernield is. Daardoor is het een van de meest bedreigde zeegrassoorten. Milieu-educatie en bewustmaking van het belang van de bescherming ervan zijn essentieel om verdere teruggang tegen te gaan.

1. Beschikt de Commissie over gegevens betreffende de evolutie van mariene kusthabitats?

2. Wat is het oordeel van de Commissie over de investeringen die in het kader van haar programma's zijn gedaan?

3. Welke aanvullende maatregelen denkt de Commissie in de toekomst te nemen met als specifieke doel om de Posidonia oceanica te beschermen en te herstellen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling