Procedura : 2017/2903(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000076/2017

Teksty złożone :

O-000076/2017 (B8-0605/2017)

Debaty :

PV 13/11/2017 - 18
CRE 13/11/2017 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 19k
4 października 2017
O-000076/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000076/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Alain Cadec, Komisji Rybołówstwa
Adina-Ioana Vălean, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich - przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Przybrzeżne siedliska morskie mają istotne znaczenie z punktu widzenia przemiany dwutlenku węgla w tlen, produktywności zasobów morskich, ochrony wybrzeży i innych usług ekosystemowych, z jakich korzystają zarówno ludzie, jak i inne gatunki. Na siedliska te w dużym stopniu oddziałują jednak czynniki antropogeniczne będące albo bezpośrednią pochodną działalności człowieka, albo skutkiem globalnych zmian klimatu. W przypadku niektórych spośród tych siedlisk obserwuje się nawet regres. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom Unia Europejska finansuje ważne badania oraz programy ochrony i powrotu do stanu pierwotnego.

Powszechnie występująca w Morzu Śródziemnym trawa morska Posidonia oceanica to jeden z najbardziej wytrwałych i produktywnych gatunków w biosferze, który jest częścią ważnego ekosystemu gwarantującego utrzymanie bioróżnorodności. Mimo to w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jej występowanie dramatycznie zmalało z powodu bagrowania, połowów włokiem, rozwoju obszarów przybrzeżnych, eutrofizacji i innych form zanieczyszczenia, zmiany klimatu oraz szkód fizycznych będących wynikiem kotwiczenia łodzi. Posidonia oceanica rośnie bardzo powoli i potrzebuje dużo czasu, aby się odnowić, jeżeli zostanie zniszczona. Z tego też powodu jest to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków traw morskich. Promowanie edukacji ekologicznej oraz informowanie o tym, jak ważna jest ochrona tego gatunku trawy morskiej, to najskuteczniejsze narzędzia przeciwdziałania jego regresowi.

1. Czy Komisja jest w posiadaniu danych na temat rozwoju przybrzeżnych siedlisk morskich?

2. Jak Komisja ocenia inwestycje czynione za pośrednictwem jej programów?

3. Jakie dodatkowe środki Komisja zamierza w przyszłości podjąć konkretnie z myślą o ochronie trawy morskiej Posidonia oceanica i odnowieniu jej zasobów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna