Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 19k
16. října 2017
O-000080/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000080/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, za skupinu GUE/NGL

 Předmět: Zisky z řeckých dluhopisů v rámci SMP a ANFA

V roce 2012 se Řecko a jeho mezinárodní věřitelé rozhodli snížit cenu řeckých dluhopisů s výjimkou dluhopisů, které ve svém portfoliu držel Eurosystém.

Podle odpovědí komisaře Moscoviciho (P-000596/16, E-004193/17) a prezidenta ECB Maria Draghiho(1) dosáhl Eurosystém (tzn. ECB a národní centrální banky) v období 2012–2016 čistý zisk ve výši 6,2 miliardy EUR (SMP plus ANFA mínus náhrady Řecku).

Řecko od té doby zavedlo řadu úsporných opatření s cílem splatit svůj neudržitelný dluh, přičemž zátěž byla přenesena na velkou většinu obyvatel Řecka.

Mohla by Komise odpovědět na tyto otázky:

– Ustoupí řečtí věřitelé, které Komise zastupuje při jednáních s řeckou vládou, od tohoto spekulativního postupu a vrátí bezpodmínečně rozsáhlé zisky Eurosystému Řecku?

– Byla v tomto případě porušena zásada rovného zacházení, jelikož řecké dluhopisy, které byly v držení Eurosystému, byly vyloučeny ze snížení ceny v roce 2012?

– Jaká je odpověď Komise na tvrzení, že vyloučení aktiv ECB omezilo účinnost postupu snížení ceny z roku 2012?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění