Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 106kWORD 19k
16. oktober 2017
O-000080/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000080/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, for GUE/NGL-Gruppen

 Om: SMP- og ANFA-fortjeneste på græske obligationer

I 2012 besluttede Grækenland og dets internationale långivere at gennemføre en nedskæring på græske obligationer, undtagen de obligationer som Eurosystemet havde i sin portefølje.

Ifølge svarene fra kommissær Pierre Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) og ECB's formand Mario Draghi(1), har Eurosystemet (dvs. ECB og de nationale centralbanker) fået 6,2 mia. EUR i nettofortjeneste (SMP plus ANFA minus tilbagebetalinger til Grækenland) i perioden 2012-2016.

Siden da har Grækenland gennemført forskellige stramninger for at betale sin uholdbare gæld, og de respektive byrder bæres af størstedelen af det græske folk.

Kommissionen bedes på baggrund heraf besvare følgende:

– Vil Grækenlands långivere, som Kommissionen repræsenterer i forhandlingerne med den græske regering, sætte en stopper for denne spekulative procedure og betingelsesløst tilbagebetale Eurosystemets store fortjeneste til Grækenland?

– Er princippet om ligebehandling blevet tilsidesat i denne sag, eftersom de græske statsobligationer, som ejes af Eurosystemet, blev udelukket fra nedskæringen i 2012?

– Hvordan vil Kommissionen besvare argumentet om, at udelukkelsen af ECB's aktiver har begrænset effektiviteten af nedskæringsproceduren fra 2012?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse