Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 103kWORD 19k
16. lokakuuta 2017
O-000080/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000080/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, GUE/NGL-ryhmän puolesta

 Aihe: SMP:n ja ANFA:n puitteissa Kreikan joukkovelkakirjoista saadut tuotot

Vuonna 2012 Kreikka ja sen kansainväliset lainanantajat päättivät toteuttaa Kreikan joukkovelkakirjojen aliarvostuksen jättäen huomiotta Eurosystemin salkussa olevat joukkovelkakirjat.

Komissaari Moscovicin vastauksen (P-000596/16, E-004193/17) ja EKP:n pääjohtajan Mario Draghin vastauksen mukaan(1) Eurosystem (eli EKP ja kansalliset keskuspankit) on saanut 6,2 miljardin euron nettovoiton (SMP ja ANFA vähennettynä Kreikalle suoritetuilla palautuksilla) vuosina 2012–2016.

Tämän jälkeen Kreikka on toteuttanut erilaisia säästötoimia maksaakseen takaisin kestämättömän velkansa, ja suurin osa kreikkalaisista on joutunut kantamaan niistä aiheutunutta taakkaa.

Voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

– Voivatko Kreikan lainanantajat, joita komissio edustaa Kreikan hallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa, lopettaa tämän keinottelumenettelyn käytön ja palauttaa Eurosystemin valtavat voitot Kreikalle ehdoitta?

– Onko tässä tapauksessa rikottu yhtäläisen kohtelun periaatetta, kun Eurosystemin omistamat Kreikan joukkovelkakirjat jätettiin vuoden 2012 aliarvostusmenettelyn ulkopuolelle?

– Miten komissio vastaa väitteeseen, jonka mukaan EKP:n omistusten jättäminen huomiotta rajoitti vuoden 2012 aliarvostusmenettelyn tehokkuutta?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus