Parlamentarna pitanja
PDF 190kWORD 19k
16. listopada 2017.
O-000080/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000080/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, u ime Kluba GUE/NGL

 Predmet: Dobit od grčkih obveznica ostvarena u okviru programa za tržišta vrijednosnih papira (SMP) i Sporazuma o neto financijskoj imovini (ANFA)

Grčka i njezini međunarodni zajmodavci 2012. odlučili su primijeniti korektivni faktor na grčke obveznice, uz iznimku obveznica koje je Eurosustav držao u svom portfelju.

Prema odgovorima povjerenika Moscovicija (P-000596/16, E-004193/17) i Marija Draghija, predsjednika ESB-a(1), Eurosustav (ESB i nacionalne središnje banke) je u razdoblju 2012. – 2016. ostvario neto dobit u iznosu od 6,2 milijarde EUR (SMP plus ANFA minus povrat Grčkoj).

Grčka je otad provela razne mjere štednje kako bi otplatila svoj neodrživi dug, pri čemu je taj teret pao na veliku većinu grčkog naroda.

Može li Komisija odgovoriti na sljedeća pitanja:

– Hoće li zajmodavci Grčke, koje u pregovorima s grčkom vladom zastupa Komisija, okončati taj spekulativni postupak i bez uvjeta Grčkoj vratiti veliku dobit koju je ostvario Eurosustav?

– Je li u ovom slučaju povrijeđeno načelo jednakog postupanja, s obzirom na to da su grčke obveznice u vlasništvu Eurosustava bile isključene iz primjene korektivnog faktora 2012.?

– Kako Komisija odgovara na tvrdnju da je isključenje obveznica u vlasništvu ESB-a smanjilo učinkovitost postupka primjene korektivnih faktora 2012.?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena