Parlamenti kérdések
PDF 193kWORD 19k
2017. október 16.
O-000080/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000080/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

 Tárgy: az értékpapír-piaci program (SMP) és a nettó pénzügyi eszközökről született megállapodás (ANFA) révén a görög állampapírokból szerzett nyereségek

Görögország és nemzetközi hitelezői 2012-ben úgy döntöttek, hogy adósságleírást hajtanak végre a görög államkötvényeken, azon kötvényeket kivéve, amelyek az eurórendszer portfóliójába tartoztak.

Moscovici biztos és az EKB elnöke, Mario Draghi válaszai (P-000596/16, E-004193/17) szerint(1) az eurórendszer (azaz az EKB és a nemzeti központi bankok) a 2012–2016 közötti időszakban 6,2 milliárd EUR nettó nyereségre tett szert (az SMP és az ANFA összegének és a Görögországnak fizetett visszatérítés különbözete).

Azóta Görögország különféle megszorító intézkedéseket hajtott végre e fenntarthatatlan adósság kifizetése érdekében, amelynek terheit a görögök nagy többsége kénytelen viselni.

Válaszolna-e a Bizottság a következőkre:

– Hajlandóak-e Görögország hitelezői – akiket a görög kormánnyal való tárgyalások során a Bizottság képvisel – megállítani ezt a spekulációs eljárást, és feltételek nélkül visszaadni Görögországnak az eurórendszer által szerzett hatalmas nyereségét?

– Megsérült-e a szóban forgó esetben az egyenlő bánásmód elve, mivel az eurórendszer tulajdonában lévő görög kötvényeket nem vették figyelembe a 2012. évi adósságleírás során?

– Hogyan reagál a Bizottság azokra az érvekre, amelyek szerint az EKB portfóliójának kizárása korlátozta a 2012. évi adósságleírás hatékonyságát?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat