Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 19k
2017 m. spalio 16 d.
O-000080/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000080/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, GUE/NGL frakcijos vardu

 Tema: Vertybinių popierių rinkų programos (angl. SMP) ir susitarimo dėl grynojo finansinio turto (angl. ANFA) pelnas iš Graikijos obligacijų

2012 m. Graikija ir jos tarptautiniai skolintojai nusprendė sumažinti Graikijos obligacijų vertę, išskyrus tas obligacijas, kurios priklausė Eurosistemos portfeliui.

Atsižvelgiant į Komisijos nario P. Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) ir ECB pirmininko Mario Draghi(1) atsakymus, Eurosistema (t. y. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai) 2012–2016 m. gavo 6,2 mlrd. EUR grynojo pelno (SMP plius ANFA, atėmus kompensacijas Graikijai).

Nuo to laiko, kad išmokėtų savo nepakeliamą skolą, Graikija įgyvendino įvairias griežtas taupymo priemones; atitinkama našta taip pat teko ir didžiajai daugumai Graikijos gyventojų.

Ar Komisija galėtų atsakyti į toliau pateiktus klausimus?

– Ar Graikijos skolintojai, kuriems Komisija atstovauja derybose su Graikijos vyriausybe, nutrauks šią spekuliacinę procedūrą ir besąlygiškai grąžins didžiulį Eurosistemos pelną Graikijai?

– Atsižvelgiant į tai, kad Eurosistemai priklausiusioms Graikijos obligacijoms 2012 m. nebuvo taikomas vertės mažinimas, ar šiuo atveju nebuvo pažeistas vienodo požiūrio principas?

– Ką Komisija atsako į argumentą, kad į 2012 m. vertės sumažinimo procedūrą neįtraukus ECB turimų vertybinių popierių buvo apribotas tos procedūros veiksmingumas?

(1) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas